Ledningen för Metro Helsingfors utsedd

Ledningen för Metro Helsingfors utsedd

Stockholm
August 18, 1999
16.32 CEST

LEDNINGEN FÖR METRO HELSINGFORS UTSEDD Lars Schröder, för närvarande VD för Exportrådet i Helsingfors, blir VD för Metro Helsingfors. Till chefredaktör har utsetts Mikko Heino, som haft motsvarande befattning på gratistidningen Uutislehti 100. Utgivningen av den finskspråkiga versionen av Metro i Helsingfors startar den 7 september. Tidningen ska distribueras i tunnelbana och på pendeltåg, spårvagnar och bussar. VD Lars Schröder har varit chef för Exportrådet i Helsingfors sedan 1993. Tidigare var han försäljningsdirektör på ett grossistföretag inom kontorsmaterial. Under nästan hela 1980-talet arbetade han på IBM, den sista tiden som försäljningschef för den offentliga sektorn i Finland. Mikko Heino har varit chef för Uutislehti 100, ägd av Janton Oy, sedan starten i april 1997. Metros kontrakt med Helsingfors trafikverk innebär att Janton Oy inte länge kan distribuera sin gratistidning via kollektivtrafiken. Försäljningsdirektör blir Jaana Juska som närmast kommer från motsvarande position hos SBS-ägda radiostationerna Radio City och Kiss FM i Helsingfors. Hon har arbetat på Radio City sedan 1994. Metro Helsingfors ingår i affärsområdet Publishing inom Modern Times Group MTG AB. Där ingår också Metro Stockholm, Metro Göteborg och Metro Malmö, som startar i höst, samt Finanstidningen. Metro i Prag, Budapest och Holland ingår i affärsområdet Metro International som bildades vid årsskiftet. Där ingår också Metro Europe. Tidningen ges sedan i juni ut på engelska i Helsingfors, med anledning av Finlands ordförandeskap i EU. Där kommer även Metro i Philadelphia i USA och Metro i Santiago i Chile att ingå. För ytterligare information, v g kontakta HC Ejemyr, chef för affärsområde Publishing inom MTG, tel 08 - 562 023 25. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/18/19990818BIT00650/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/08/18/19990818BIT00650/bit0002.doc

Ladda ned press filerna:
bit0001.pdf
Visa mer filer