Lars Torstensson kommer att sluta som Finanschef men fortsätter inom bolaget som EVP Communications & Investor Relations

Lars Torstensson kommer att sluta som Finanschef men fortsätter inom bolaget som EVP Communications & Investor Relations

Stockholm
August 24, 2021
08.45 CEST
STOCKHOLM, 24 augusti, 2021 — Modern Times Group MTG AB (MTG) meddelar i dag förändringar i bolagets ledning. Finanschefen Lars Torstensson har beslutat att lämna positionen som finanschef på egen begäran av personliga och familjeskäl, men kommer att fortsätta arbeta inom MTG som EVP Communications & Investor Relations, och kvarstå som medlem i bolagets ledningsgrupp.

MTG:s finanschef och kommunikations- och IR-chef Lars Torstensson har beslutat att lämna positionen som Finanschef på egen begäran på grund av personliga- och familjeskäl. Lars Torstensson kommer dock att fortsätta arbeta inom bolaget som EVP Communications & Investor Relations, och som det fortsätta utgöra del av den exekutiva ledningsgruppen.

Till dess att en ny finanschef är rekryterad till bolaget behåller Lars Torstensson ansvaret som finanschef, med stöd från Koncernchef och VD Maria Redin.

Maria Redin kommenterar: ”Till följd av att en familjemedlem drabbats av och får behandling för en svår sjukdom så genomgår Lars och hans familj en utmanande tid. Som bolag vill vi stötta honom, och vi är glada över att hans värdefulla kunskaper även fortsatt står MTG till förfogande genom hans nya roll. Vi inleder nu en rekryteringsprocess för att hitta en ny finanschef för MTG, som kan driva och leda vår finansavdelning när vi som bolag fortsätter att växa, och bli en värdefull medlem i den exekutiva ledningsgruppen.”

För mer information:

Oliver Carrà, Director of Public Relations & Public Affairs Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG:

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.) (www.mtg.com) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)
Press Bilder