Kvartalsrapport januari-mars

Kvartalsrapport januari-mars

Stockholm
April 23, 2018
07.30 CEST
9% organisk tillväxt och 73% högre resultat – avsikt att dela ut Nordic Entertainment Group

Höjdpunkter första kvartalet 2018

  • Rekordhög försäljning om 4.674 (3.704) Mkr med en organisk tillväxt om 9%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 237 (137) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 12 (6) Mkr
  • Totalt rörelseresultat om 220 (137) Mkr inkluderat -17 (0) Mkr i jämförelsestörande poster
  • Periodens totala resultat uppgick till 142 (118) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -4 (35) Mkr. Totalt resultat per aktie om 1,62 (1,44) kr
  • Nettoskuld om SEK 2.334m (2.439) motsvarande 1,4x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag 

(Mkr) Kv1 2018 Kv1 2017 Helår 2017
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.674 3.704 17.537
Organisk tillväxt 9,2% 8,7% 7,7%
Förvärvade/avvecklade enheter 15,3% 0,4% 8,3%
Valutakurseffekter 1,7% 2,2% 1,0%
Rapporterad tillväxt 26,2% 11,4% 16,9%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 237 137 1.264
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 5,1% 3,7% 7,2%
Jämförelsestörande poster -17 - -340
Rörelseresultat 220 137 923
Periodens resultat 146 84 612
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,68 1,23 8,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten 320 144 1.311
Avvecklade verksamheter [1]
Periodens resultat -4 35 748
Totalt verksamheter
Periodens resultat 142 118 1.360
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1,62 1,44 18,73
Nettoskuld 2.334 2.439 1.812
SCROLL FOR MORE

[1]Avvecklade verksamheter omfattar under första kvartalet 2018 MTGs verksamheter i Tanzania och för 2017 även MTGs verksamheter i Tjeckien och Baltikum. Helåret 2017 inkluderar en reavinst om 593 Mkr från avyttringen av verksamheten i Baltikum.Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sida 21-25.

Koncernchefen har ordet

Ännu ett kvartal med lönsam tillväxtFörsta kvartalet har varit hektiskt och spännande för MTG. Vi har levererat både försäljnings- och resultattillväxt samtidigt som vi förbereder oss för att ta det sista steget i vår omvandling genom att dela upp MTG i två separata börsnoterade bolag.

Detta var det sjunde kvartalet i rad med mer än 5% organisk försäljningstillväxt. Detta är ett resultat av de investeringar vi har gjort i vår innehållsportfölj och i våra digitala produkter. Vår digitala försäljning ökade med 88% under kvartalet och utgjorde 35% av den totala försäljningen. Vi har dessutom lyckats förvandla ökad försäljning till en resultattillväxt på 73%.

Nordic Entertainment levererade ytterligare ett kvartal med högre försäljning och vinst, trots svåra jämförelsetal från förra året och vinter-OS på konkurrerande kanaler och tjänster. Viaplay fortsätter att vara den viktigaste drivkraften bakom tillväxten, men nästan alla våra marknader och produkter ökade sin försäljning.

Försäljningen i MTGx ökade med 226% på rapporterad basis och 27% på organisk basis. Vi förvandlade en EBITDA-förlust för ett år sedan till en vinst på 45 miljoner kronor med hjälp av konsolideringen av InnoGames. Samtliga tre vertikaler växte och ESL utmärkte sig genom en kraftig tillväxt från sina egna events.

En blir tvåVi är idag den ledande integrerade underhållningsleverantören i Norden, med det bästa och bredaste innehållet, samt streaming-tjänster i världsklass i form av Viaplay och Viafree. Vi har även etablerat MTGx som en av de mest spännande aktörerna inom digital underhållning. Vi är världens ledande esportföretag och vi har beprövade koncept inom online gaming - två branscher som är globala till sin natur.

Våra bolag och team inom Nordic Entertainment och MTGx är nu redo att stå på sina egna ben, varför vi nu tar nästa steg i vår omvandling genom att förbereda oss för att dela upp MTG i två separata börsnoterade bolag. Läs allt om det på www.mtg.com/sv/mtg-nordic-entertainment-split-sv/. Vi har stor tilltro till att detta kommer att påskynda utvecklingen av båda bolagen och skapa ytterligare aktieägarvärde genom ett tydligare strategiskt fokus, ökad flexibilitet och snabbare beslutsfattande. Det kommer också att ge investerare två distinkta och attraktiva, men i grunden olika, investeringscases. Vi avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna i Nordic Entertainment Group vid en extra bolagsstämma under andra halvåret och att ge regelbundna uppdateringar under hela processen.

”9% organisk tillväxt och 73% vinsttillväxt visar potentialen i koncernen. Nu förbereder vi oss på att dela MTG i två för att påskynda utvecklingen och öka aktieägarvärdet. Vi har skapat två unika bolag som är ledande inom sina områden och väl positionerade för framtiden.”

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

Årsstämman 2018Årsstämman 2018 kommer att hållas tisdagen den 22 maj 2018 i Stockholm. Styrelsen kommer att föreslå en ordinarie utdelning om 12,50 (12,00) kr per aktie till bolagsstämman. Den totala föreslagna utdelningen uppgår därmed till cirka 837 (801) Mkr, baserat på det maximala antalet utestående aktier. Styrelsen kommer att föreslå att resterande del av vinstmedlen för verksamheten 2017 förs till räkenskaperna för 2018. Förslaget ligger i linje med utdelningspolicyn att dela ut minst 30% av nettovinsten till aktieägarna i form av en årlig ordinarie utdelning.

Kallelsen till årsstämman och relaterade dokument finns tillgängliga på www.mtg.com.

Finansiell kalender

Årsstämma 2018 22 maj
Kvartalsrapport Kv2 18 juli
Kvartalsrapport Kv3 23 oktober
SCROLL FOR MORE

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:Sverige: +46 (0) 8 5065 3942Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411USA: +1 323 794 2551  Pinkoden för konferensen är: 3219383. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 562 000 50 – mtg.comMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april, 2018 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)