Kv3 2017 Delårsrapport januari-september

oktober 19 2017

7% organisk försäljningstillväxt, 83% högre resultat, fortsatta digitala investeringar

Höjdpunkter tredje kvartalet 2017

  • Försäljning om 4.280 (3.657) Mkr med en organisk tillväxt om 7%
  • Rörelseresultat ökade 83% till 257 (141) Mkr
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 189 (83) Mkr med ett resultat per aktie om 2,49 (1,17) kr
  • Periodens totala resultat uppgick till 177 (93) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -11 (10) Mkr. Totalt resultat per aktie om 2,31 (1.30) kr
  • Nettoskuld om 3.309 (2.100) Mkr, motsvarande 2,2x senaste 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Koncernchefen har ordet

7% organisk tillväxt för kvarvarande verksamheter
Detta var det femte kvartalet i rad med minst 5% organisk försäljningstillväxt. Kvartalets tillväxt om 7% på organisk basis drevs av ökad försäljning inom alla fyra segment, medan den rapporterade tillväxten om 17% även inkluderade konsolideringen av InnoGames. Den organiska utvecklingen reflekterade 39% tillväxt för MTGx, inkluderat en tillväxt på 49% för våra esport-verksamheter, samt tvåsiffrig ökning för både International Entertainment och MTG Studios. Försäljningen inom Nordic Entertainment ökade med 3% på organisk basis trots utmanande jämförelsetal, då vår svenska verksamhet sände såväl OS i Rio som World Cup i hockey under fjolåret. Detta kompenserades dock av fortsatt ökade priser för TV-reklam och för våra abonnemangstjänster, samt att både Viaplay och Viafree har sett en fortsatt ökning i både användning och försäljning.

83% vinsttillväxt för kvarvarande verksamheter
Nordic Entertainment, International Entertainment och MTG Studios rapporterade samtliga högre vinst och stigande marginaler. Bidraget från InnoGames säkerställde att MTGx som helhet rapporterade en lägre förlust jämfört med såväl Kv2 i år och Kv3 2016, medan förlusten inom esport steg till följd av fortsatt expansion. Vi fortsätter att investera i såväl existerande som nya esport-produkter baserat på den exponentiella tillväxt vi ser i våra tittarsiffror, samt mot bakgrund av att spelutvecklarna visar större fokus än någonsin på att använda esport för att öka engagemanget för sina produkter. Detta lockar ett växande intresse men högmarginalförsäljningen från sponsorer och distributörer har tagit längre tid än förväntat att materialisera.

Ambitionen kvarstår att öka försäljningen och vinsten för såväl koncernens kvarvarande verksamheter som för Nordic Entertainment. Som en effekt av de investeringar vi har gjort har vi justerat vår förväntansbild för MTGx helårsresultat. Ambitionen kvarstår att redovisa ett positivt resultat under fjärde kvartalet i år men på en lägre nivå än vad som tidigare förväntats. Detta exkluderar de potentiella icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar på upp till 35 Mkr som beskrivs i segmentsrapporteringen för MTGx på sidan 8.

Transformationen fortsätter
Vi har under kvartalet slutfört förvärvet av vårt andra spelbolag, Kongregate, och vi har även slutfört försäljningen av de baltiska verksamheterna efter kvartalet utgång. Vår aktiva portföljförvaltning och fokuserade kapitalallokering är nyckeln till vår transformation, vilken syftar till att kapitalisera på övergången till on-demand och mobil konsumtion av onlinebaserade underhållningsprodukter så som Viaplay, Viafree, Splay, ESL och InnoGames.

Vi har adderat mer sport till våra streamingtjänster och traditionella produkter i Norden och har lanserat fler egenutvecklade dramaproduktioner som inte bara attraherar våra lokala tittare, utan också har genererat större intresse än någonsin bland internationella TV-bolag och distributörer. Vi ser en stark efterfrågan för våra prisvärda TV- och radioprodukter och vi strävar ständigt efter att addera mer innehåll och tjänster inom våra traditionella produkter. Våra integrerade underhållningserbjudanden är bättre positionerade än någonsin i marknader som ligger i den yttersta framkanten av medieindustrins transformation.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

“7% organisk försäljningstillväxt och 83% resultattillväxt. Våra underhållningserbjudanden är bättre positionerade än någonsin i marknader som ligger i den yttersta framkanten av medieindustrins transformation.”

Finansiell kalender

Kapitalmarknadsseminarium
29 november
Kv4 och helår 2017 1 februari

Frågor?
press@mtg.com
(eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com
(eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr
Följ oss
: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:
+46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien:
+44 (0) 330 336 9411
USA: +1 719 457 1036

Pinkoden för konferensen är: 7485842. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 562 000 50 – mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober, 2017 kl. 07:30 CET.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×