Kv3 2017 Delårsrapport januari-september

Kv3 2017 Delårsrapport januari-september

Stockholm
October 19, 2017
07.30 CEST
7% organisk försäljningstillväxt, 83% högre resultat, fortsatta digitala investeringar

Höjdpunkter tredje kvartalet 2017

  • Försäljning om 4.280 (3.657) Mkr med en organisk tillväxt om 7%
  • Rörelseresultat ökade 83% till 257 (141) Mkr
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 189 (83) Mkr med ett resultat per aktie om 2,49 (1,17) kr
  • Periodens totala resultat uppgick till 177 (93) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -11 (10) Mkr. Totalt resultat per aktie om 2,31 (1.30) kr
  • Nettoskuld om 3.309 (2.100) Mkr, motsvarande 2,2x senaste 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag 

(Mkr) Kv3 2017 Kv3 2016 Nio månader 2017 Nio månader 2016 Helår 2016
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.280 3.657 12.230 10.702 14.999
Organisk tillväxt 7,0% 7,2% 6,9% 4,4% 5,8%
Förvärvade/avvecklade enheter 10,0% 0,8% 5,7% 2,5% 1,4%
Valutakurseffekter 0,1% 0,0% 1,7% -1,4% -0,2%
Rapporterad tillväxt 17,0% 8,0% 14,3% 5,5% 7,0%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 257 141 785 643 1.060
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 6,0% 3,8% 6,4% 6,0% 7,1%
Jämförelsestörande poster - - -23 - -
Rörelseresultat 257 141 763 643 1.060
Periodens resultat 189 83 547 438 744
Resultat per aktie före utspädning (kr) 2,49 1,17 7,61 6,43 10,99
Kassaflöde från den löpande verksamheten 273 161 772 449 674
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat[1] -11 10 161 -969 -853
Totalt verksamheter
Periodens resultat 177 93 708 -531 -109
Resultat per aktie före utspädning (kr) 2,31 1,30 9,37 -8,86 -3,19
Nettoskuld 3.309 2.100 3.309 2.100 2.186
SCROLL FOR MORE

[1] Avvecklade verksamheter omfattar MTGs verksamheter i Tjeckien, Baltikum, Afrika (exklusive Trace) och för 2016 även MTGs intresse i CTC Media.  

Siffrorna avseende kvarvarande verksamheter är omräknade, se sidan 10 för ytterligare information. Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidorna 22-25.

Koncernchefen har ordet

7% organisk tillväxt för kvarvarande verksamheterDetta var det femte kvartalet i rad med minst 5% organisk försäljningstillväxt. Kvartalets tillväxt om 7% på organisk basis drevs av ökad försäljning inom alla fyra segment, medan den rapporterade tillväxten om 17% även inkluderade konsolideringen av InnoGames. Den organiska utvecklingen reflekterade 39% tillväxt för MTGx, inkluderat en tillväxt på 49% för våra esport-verksamheter, samt tvåsiffrig ökning för både International Entertainment och MTG Studios. Försäljningen inom Nordic Entertainment ökade med 3% på organisk basis trots utmanande jämförelsetal, då vår svenska verksamhet sände såväl OS i Rio som World Cup i hockey under fjolåret. Detta kompenserades dock av fortsatt ökade priser för TV-reklam och för våra abonnemangstjänster, samt att både Viaplay och Viafree har sett en fortsatt ökning i både användning och försäljning.

83% vinsttillväxt för kvarvarande verksamheterNordic Entertainment, International Entertainment och MTG Studios rapporterade samtliga högre vinst och stigande marginaler. Bidraget från InnoGames säkerställde att MTGx som helhet rapporterade en lägre förlust jämfört med såväl Kv2 i år och Kv3 2016, medan förlusten inom esport steg till följd av fortsatt expansion. Vi fortsätter att investera i såväl existerande som nya esport-produkter baserat på den exponentiella tillväxt vi ser i våra tittarsiffror, samt mot bakgrund av att spelutvecklarna visar större fokus än någonsin på att använda esport för att öka engagemanget för sina produkter. Detta lockar ett växande intresse men högmarginalförsäljningen från sponsorer och distributörer har tagit längre tid än förväntat att materialisera.

Ambitionen kvarstår att öka försäljningen och vinsten för såväl koncernens kvarvarande verksamheter som för Nordic Entertainment. Som en effekt av de investeringar vi har gjort har vi justerat vår förväntansbild för MTGx helårsresultat. Ambitionen kvarstår att redovisa ett positivt resultat under fjärde kvartalet i år men på en lägre nivå än vad som tidigare förväntats. Detta exkluderar de potentiella icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar på upp till 35 Mkr som beskrivs i segmentsrapporteringen för MTGx på sidan 8.

Transformationen fortsätterVi har under kvartalet slutfört förvärvet av vårt andra spelbolag, Kongregate, och vi har även slutfört försäljningen av de baltiska verksamheterna efter kvartalet utgång. Vår aktiva portföljförvaltning och fokuserade kapitalallokering är nyckeln till vår transformation, vilken syftar till att kapitalisera på övergången till on-demand och mobil konsumtion av onlinebaserade underhållningsprodukter så som Viaplay, Viafree, Splay, ESL och InnoGames.

Vi har adderat mer sport till våra streamingtjänster och traditionella produkter i Norden och har lanserat fler egenutvecklade dramaproduktioner som inte bara attraherar våra lokala tittare, utan också har genererat större intresse än någonsin bland internationella TV-bolag och distributörer. Vi ser en stark efterfrågan för våra prisvärda TV- och radioprodukter och vi strävar ständigt efter att addera mer innehåll och tjänster inom våra traditionella produkter. Våra integrerade underhållningserbjudanden är bättre positionerade än någonsin i marknader som ligger i den yttersta framkanten av medieindustrins transformation.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef     ”7% organisk försäljningstillväxt och 83% resultattillväxt. Våra underhållningserbjudanden är bättre positionerade än någonsin i marknader som ligger i den yttersta framkanten av medieindustrins transformation ”

Finansiell kalender

Kapitalmarknadsseminarium         29 november
Kv4 och helår 2017 1 februari
SCROLL FOR MORE

Frågor?press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube   TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:    +46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411
USA: +1 719 457 1036
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 7485842. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com  

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 562 000 50 – mtg.com 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober, 2017 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)