Kv3 2013 Delårsrapport januari – september

Kv3 2013 Delårsrapport januari – september

Stockholm
October 22, 2013
13.00 CEST
Planenliga investeringar samt god försäljningstillväxt

Höjdpunkter tredje kvartalet 2013

  • 9% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 5%
  • Positiv försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter för Fri-TV Skandinavien med ökade investeringar
  • 7% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter och en rörelsemarginal på 11,9% för Betal-TV Norden
  • 21% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter för Fri-TV Tillväxtmarknader med pågående investeringar
  • Fortsatt tillväxt i Betal-TV Tillväxtmarknader, lönsamheten i linje med förväntningarna
  • Förvärv av Nice Entertainment Group - Nordens största oberoende grupp av produktionsbolag - förväntas slutföras denna månad
  • Rörelseresultatet uppgick till 162 (288) Mkr exkl. resultatandelar från intressebolag om 127 (134) Mkr
  • Nettoresultatet uppgick till 196 (308) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning till 3,00 (4,65) kr
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 210 (237) Mkr med en nettoskuld om 373 (634) Mkr

Finansiellt sammandrag

(Mkr) 2013 jul-sep 2012 jul-sep 2013 jan-sep 2012 jan-sep 2012 jan-dec
Nettoomsättning 3.204 2.940 10.047 9.716 13.336
Förändring exklusive valutaeffekter 9% -1% 5% 0% 1%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 5% 2% 4% 2% 2%
Rörelseresultat exkl resultatandel från intressebolag 162 288 845 1.181 1.695
Marginal exkl resultatandel från intressebolag 5,0% 9,8% 8,4% 12,2% 12,7%
Resultatandelar från intressebolag * 127 134 476 467 429
Totalt rörelseresultat (EBIT) 289 422 1.321 1.648 2.124
Total rörelsemarginal 9,0% 14,4% 13,1% 17,0% 15,9%
Periodens resultat 196 308 907 1.216 1.594
Resultat per aktie före utspädning (kr) 3,00 4,65 12,72 17,68 22,93
Kassaflöde från den löpande verksamheten 210 237 948 1.072 1.655
SCROLL FOR MORE

* Inkluderar i Kv4 2012 MTGs andel om 20,5 miljoner USD i intressebolaget CTC Medias (”CTC Media”) engångskostnader om 82,5 miljoner USD i Kv3 2012, samt MTGs andel om 4,6 miljoner USD under Kv1 2012 av CTC Medias engångskostnader om 89,5 miljoner USD i Kv4 2011.

Framåtblickande informationKoncernen förväntar sig att Betal-TV Norden ökar sina intäkter exklusive valutaeffekter under 2013 och redovisar en rörelsemarginal på 11-12% för helåret 2013. Marginalen förväntas öka under 2014. Koncernens exklusiva sändningar i Sverige från vinter-OS i Sotji under februari 2014, kommer att öka försäljningen men ha motsatt effekt på vinsten i första kvartalet 2014 för både Betal-TV Norden och Fri-TV Skandinavien.

Koncernen förväntar sig ett rörelseresultat för Betal-TV Tillväxtmarknader som överstiger ett nollresultat för helåret 2013 med ökade lönsamhetsnivåer 2014.

Koncernchefen har ordet

Försäljningstillväxt inom samtliga affärssegmentDet tredje kvartalet är en säsongsmässigt svag period för försäljning av TV-reklam men vår försäljningstillväxt ökade för fjärde kvartalet i rad. Alla våra fem affärssegment redovisade försäljningstillväxt i lokal valuta för första gången sedan första kvartalet 2011.

Våra skandinaviska fri-TV-verksamheter växer återigen på aggregerad basis och hösttablåerna har fått ett positivt mottagande. Våra fri-TV mediehus har fortsatt att ta reklammarknadsandelar på nästan alla våra tillväxtmarknader, men jämförelsetalen börjar nu bli betydligt tuffare på redan svaga marknader. Kundbasen för Viaplay växer kraftigt i Norden och vår satellitverksamhet genererar högre ARPU, medan våra HD-kanaler på tillväxtmarknaderna blivit alltmer tillgängliga. Betal-TV-marknaderna har blivit alltmer konkurrensutsatta men vi har starka kunderbjudanden och har dessutom fördelen av att vara pionjärer inom online-området. MTG Studios innehållsproduktions- och distributionsverksamhet expanderar också kraftigt och MTGx tillhandahåller en plattform för att påskynda digitaliseringen för hela koncernen.

Investerar i positivt momentumResultatet hittills under 2013 visar tydligt att investeringarna vi har gjort i våra tre nyckelområden - innehåll, digitalt och geografisk expansion - ger önskad effekt och säkerställer att våra kunderbjudanden är starkare än någonsin. Vi har som mål att forma framtiden inom underhållning genom att skapa relevanta lokala och digitala upplevelser som engagerar och berör konsumenter. Vi lägger därför ständigt till nya produkter såsom nya kanaler, mer relevant innehåll, nya digitala tjänster, och gör dem tillgängliga på så många distributionsplattformar som möjligt. Den kommande lanseringen av nya fri-TV-kanaler i Norge och Tanzania, samt förberedelserna vi nu gör för våra exklusiva sändningar i Sverige och Baltikum från vinter-OS i Sotji är tydliga bevis på detta. Vi väntar också på att slutföra förvärvet av Nordens största oberoende grupp av produktionsbolag - Nice Entertainment. Detta är en viktig milstolpe för oss och följer tätt inpå förvärven av DRG och Novemberfilm. Detta är ett viktigt strategiskt fokusområde för oss när vi bygger upp MTG Studios till att bli en ledande fullskalig spelare inom innehållsproduktion och distribution.

Vi kommer att fortsätta att investera i detta momentum och MTGx kommer att tillhandahålla den acceleration som behövs för att säkerställa att våra prisvärda produkter och tjänster finns tillgängliga så enkelt och brett som möjligt. Dessa investeringar påverkar vår lönsamhet på kort sikt men är byggstenarna för vår framtida tillväxt och kassaflöde.

Starkt kassaflöde och låg kapitalbindningVi fortsätter att konvertera en stor andel av vårt resultat till kassaflöde tack vare vårt ständiga fokus på operationell- och finansiell effektivitet. Vi avslutade kvartalet med en nettoskuld på bara 0,2 gånger EBITDA för tolvmånadersperioden, vilket ger oss flexibilitet och kraft för att fortsätta att investera organiskt samt genom förvärv för framtida tillväxt och samtidigt generera god avkastning till aktieägarna.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef

"Alla våra fem affärssegment växer och vi fortsätter att investera enligt plan för att trygga fortsatt tillväxt och försäkra oss om att våra kunderbjudanden är starkare än någonsin!"                

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tidLondon och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:              +46(0)8 5033 6538Storbritannien:    +44(0)20 3427 1910USA:                 +1646 254 3361

Pinkoden för konferensen är: 2199968. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                      +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                      +46 (0) 73 699 2714Email:                 investor.relations@mtg.se

JournalisterTel:                      +46 (0) 73 699 2709Email:                 press@mtg.se

Stockholm den 22 oktober 2013

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2013 klockan 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten