Kv2 2018 Kvartalsrapport januari-juni

juli 18 2018

Rekordhög försäljning, 9% organisk tillväxt och högre resultat

Höjdpunkter andra kvartalet 2018

  • Rekordhög försäljning om 5.010 (4.246) Mkr med en organisk tillväxt om 9%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 439 (391) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 32 Mkr
  • Totalt rörelseresultat om 426 (369) Mkr inkluderat -13 (-23) Mkr i jämförelsestörande poster
  • Periodens totala resultat uppgick till 348 (413) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -5 (138) Mkr. Totalt resultat per aktie om 4,83 (5,62) kr
  • Nettoskuld om 2.287 (2.212) Mkr motsvarande 1,3x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxt
Detta var det åttonde kvartalet i rad med över 5% organisk försäljningstillväxt och ännu ett kvartal av lönsam tillväxt. Vi levererade en organisk försäljningstillväxt på 9%, där den digitala försäljningen ökade med 76%, vilket motsvarade 36% av den totala försäljningen och rörelseresultatet ökade med 12%, trots transaktionskostnader om 32 miljoner kronor hänförliga till den föreslagna TDC-fusionen och den pågående uppdelningen av MTG.

Operationellt momentum
Nordic Entertainment levererade ännu ett kvartal med ökad försäljning och vinst. Den positiva effekten av våra exklusiva sändningar av ishockey-VM och den fortsatta tillväxten av Viaplay och Viafree har mer än kompenserat för sändningen av fotbolls-VM på konkurrerande kanaler och fallande TV-tittande. Vi har nyligen säkrat flera viktiga sporträttigheter för de kommande åren, bland annat Engelska Premier League, Formel 1 och handbolls-VM, vilket har förstärkt vår position som den obestridliga ledaren för premiumsport i Norden. Vi har även fortsatt att lansera nya Viaplay Originals och har nu över 30 stycken tillgängliga eller i produktion.

MTGx-försäljningen ökade med 63% på rapporterad basis och 25% på organisk basis, och vi var EBITDA-lönsamma för tredje kvartalet i rad. Vi vände en förlust förra året till en EBITDA-vinst på 34 Mkr i kvartalet drivet av resultatet i InnoGames. Vi förvärvade även de återstående aktierna i Zoomin.TV och Splay Networks och fusionerade Splay med MTG Studios för att skapa en nordisk gigant inom branded entertainment. ESL är alltmer fokuserade på ”owned & operated” events och vi fortsätter att omstrukturera, effektivisera och fokusera våra resurser på events där vi har möjlighet att skala upp våra media- och sponsoravtal i syfte att bibehålla vår ledande position och bygga ett megabrand inom sport. Vi förväntar oss begränsad försäljningstillväxt inom våra esportsverksamheter under andra halvåret men förlusterna förväntas minska.

Strategisk transformation
Vi har tagit betydande steg mot uppdelningen av MTG i två separata bolag. Nordic Entertainment Group är sedan 1 juli verksamt som ett separat bolag med nytt varumärke, styrelse och ledningsgrupp. Vi väntar nu på Kinneviks, vår största aktieägare, utdelning av sina MTG-aktier till sina aktieägare innan vi går vidare med noteringsprocessen. Vi har naturligtvis kostnader i samband med omorganisationen inför uppdelningen, vilket har påverkat både jämförelsestörande poster och centrala kostnader. Vår strategiska omvandling har fortsatt under andra kvartalet med slutförandet av försäljningen av Trace och vi väntar nu på godkännande av avyttringen av Nova i Bulgarien. Vi har betalat en rekordhög utdelning och fortsätter att leta efter nya investerings- och konsolideringsmöjligheter.

“Fortsatt försäljnings- och vinsttillväxt, samtidigt som vi tagit ytterligare steg i uppdelningen av MTG, återspeglar en tydlig vision, en differentierad strategi och ett exceptionellt team. Vi är fortsatt fokuserade på att skapa aktieägarvärde genom vår strategiska omvandling och unika produktutbud.”
 

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef  

Årsstämman 2018
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy,  Donata Hopfen, John Lagerling och Natalie Tydeman samt valde Gerhard Florin till ny styrelseledamot. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG. Årsstämman godkände utbetalningen av en ordinarie utdelning om 12,50 kronor per aktie till aktieägarna med torsdagen den 24 maj 2018 som avstämningsdag. Årsstämman godkände ett nytt mandat till styrelsen för att återköpa A- och/eller B-aktier. Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen vad gäller bestämmelsen om revisorns mandattid samt redaktionella ändringar på grund av ändrad lagstiftning samt att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport Kv3                               23 oktober

Frågor?
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien:       +44 (0) 330 336 9411
USA:                     +1 323 994 2093 

Pinkoden för konferensen är: 6225661. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 562 000 50 – mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli, 2018 kl. 07:30 CET.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×