Kv2 2018 Kvartalsrapport januari-juni

Kv2 2018 Kvartalsrapport januari-juni

Stockholm
July 18, 2018
07.30 CEST
Rekordhög försäljning, 9% organisk tillväxt och högre resultat

Höjdpunkter andra kvartalet 2018

  • Rekordhög försäljning om 5.010 (4.246) Mkr med en organisk tillväxt om 9%
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 439 (391) Mkr, inkluderat transaktionskostnader om 32 Mkr[1]
  • Totalt rörelseresultat om 426 (369) Mkr inkluderat -13 (-23) Mkr i jämförelsestörande poster
  • Periodens totala resultat uppgick till 348 (413) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om -5 (138) Mkr. Totalt resultat per aktie om 4,83 (5,62) kr
  • Nettoskuld om 2.287 (2.212) Mkr motsvarande 1,3x rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv2 2018 Kv2 2017 Första halvåret 2018 Första halvåret 2017 Helår 2017
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 5.010 4.246 9.684 7.951 17.537
Organisk tillväxt 9,3% 5,0% 9,2% 6,8% 7,7%
Förvärvade/avvecklade enheter 5,1% 6,4% 9,9% 3,6% 8,3%
Valutakurseffekter 3,6% 2,8% 2,7% 2,6% 1,0%
Rapporterad tillväxt 18,0% 14,2% 21,8% 12,9% 16,9%
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 439 391 675 528 1.264
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 8,8% 9,2% 7,0% 6,6% 7,2%
Jämförelsestörande poster -13 -23 -30 -23 -340
Rörelseresultat 426 369 645 506 923
Periodens resultat 353 275 498 359 612
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,90 3,90 6,59 5,12 8,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten 458 355 778 499 1.311
Avvecklade verksamheter [2]
Periodens resultat -5 138 -9 172 748
Totalt verksamheter
Periodens resultat 348 413 490 531 1.360
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,83 5,62 6,45 7,06 18,73
Nettoskuld 2.287 2.212 2.287 2.212 1.812
SCROLL FOR MORE

[1]Kostnader hänförliga till den föreslagna uppdelningen av MTG samt till den tidigare tillkännagivna sammanslagningen mellan MTG Nordics och TDC Group, vilken drogs tillbaka den 19 juni 2018.[2]Avvecklade verksamheter omfattar under andra kvartalet 2018 MTGs verksamheter i Tanzania och för 2017 även MTGs verksamheter i Tjeckien och Baltikum. Helåret 2017 inkluderar en reavinst om 593 Mkr från avyttringen av verksamheten i Baltikum.Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sida 24-28.

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxtDetta var det åttonde kvartalet i rad med över 5% organisk försäljningstillväxt och ännu ett kvartal av lönsam tillväxt. Vi levererade en organisk försäljningstillväxt på 9%, där den digitala försäljningen ökade med 76%, vilket motsvarade 36% av den totala försäljningen och rörelseresultatet ökade med 12%, trots transaktionskostnader om 32 miljoner kronor hänförliga till den föreslagna TDC-fusionen och den pågående uppdelningen av MTG.Operationellt momentumNordic Entertainment levererade ännu ett kvartal med ökad försäljning och vinst. Den positiva effekten av våra exklusiva sändningar av ishockey-VM och den fortsatta tillväxten av Viaplay och Viafree har mer än kompenserat för sändningen av fotbolls-VM på konkurrerande kanaler och fallande TV-tittande. Vi har nyligen säkrat flera viktiga sporträttigheter för de kommande åren, bland annat Engelska Premier League, Formel 1 och handbolls-VM, vilket har förstärkt vår position som den obestridliga ledaren för premiumsport i Norden. Vi har även fortsatt att lansera nya Viaplay Originals och har nu över 30 stycken tillgängliga eller i produktion.MTGx-försäljningen ökade med 63% på rapporterad basis och 25% på organisk basis, och vi var EBITDA-lönsamma för tredje kvartalet i rad. Vi vände en förlust förra året till en EBITDA-vinst på 34 Mkr i kvartalet drivet av resultatet i InnoGames. Vi förvärvade även de återstående aktierna i Zoomin.TV och Splay Networks och fusionerade Splay med MTG Studios för att skapa en nordisk gigant inom branded entertainment. ESL är alltmer fokuserade på ”owned & operated” events och vi fortsätter att omstrukturera, effektivisera och fokusera våra resurser på events där vi har möjlighet att skala upp våra media- och sponsoravtal i syfte att bibehålla vår ledande position och bygga ett megabrand inom sport. Vi förväntar oss begränsad försäljningstillväxt inom våra esportsverksamheter under andra halvåret men förlusterna förväntas minska.Strategisk transformationVi har tagit betydande steg mot uppdelningen av MTG i två separata bolag. Nordic Entertainment Group är sedan 1 juli verksamt som ett separat bolag med nytt varumärke, styrelse och ledningsgrupp. Vi väntar nu på Kinneviks, vår största aktieägare, utdelning av sina MTG-aktier till sina aktieägare innan vi går vidare med noteringsprocessen. Vi har naturligtvis kostnader i samband med omorganisationen inför uppdelningen, vilket har påverkat både jämförelsestörande poster och centrala kostnader. Vår strategiska omvandling har fortsatt under andra kvartalet med slutförandet av försäljningen av Trace och vi väntar nu på godkännande av avyttringen av Nova i Bulgarien. Vi har betalat en rekordhög utdelning och fortsätter att leta efter nya investerings- och konsolideringsmöjligheter.”Fortsatt försäljnings- och vinsttillväxt, samtidigt som vi tagit ytterligare steg i uppdelningen av MTG, återspeglar en tydlig vision, en differentierad strategi och ett exceptionellt team. Vi är fortsatt fokuserade på att skapa aktieägarvärde genom vår strategiska omvandling och unika produktutbud.” Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef  Årsstämman 2018Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Joakim Andersson, David Chance, Simon Duffy,  Donata Hopfen, John Lagerling och Natalie Tydeman samt valde Gerhard Florin till ny styrelseledamot. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande i MTG. Årsstämman godkände utbetalningen av en ordinarie utdelning om 12,50 kronor per aktie till aktieägarna med torsdagen den 24 maj 2018 som avstämningsdag. Årsstämman godkände ett nytt mandat till styrelsen för att återköpa A- och/eller B-aktier. Årsstämman beslutade även att ändra bolagsordningen vad gäller bestämmelsen om revisorns mandattid samt redaktionella ändringar på grund av ändrad lagstiftning samt att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.Finansiell kalenderKvartalsrapport Kv3                               23 oktoberFrågor?press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTubeTelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:Sverige:                 +46 (0) 8 5065 3942Storbritannien:       +44 (0) 330 336 9411USA:                     +1 323 994 2093 Pinkoden för konferensen är: 6225661. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.comModern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 562 000 50 – mtg.comMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli, 2018 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)