Kv2 2017 Kvartalsrapport april-juni

Kv2 2017 Kvartalsrapport april-juni

Stockholm
July 18, 2017
07.30 CEST
Ökad försäljning, ökad vinst, accelererad transformation

Höjdpunkter andra kvartalet 2017

  • Försäljning om 4.246 (3.718) Mkr med en organisk tillväxt om 5%
  • Rörelseresultat ökade 9% till 391 (360) Mkr före jämförelsestörande poster om -23 (0) Mkr
  • Totalt rörelseresultat om 369 (360) Mkr
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 275 (244) Mkr med ett resultat per aktie om 3,90 (3,61) kr
  • Periodens totala resultat uppgick till 413 (-674) Mkr, vilket inkluderade resultat från avvecklade verksamheter om 138 (-918) Mkr. Totalt resultat per aktie om 5,62 (-10,70) kr
  • Nettoskuld om 2.212 (1.796) Mkr, motsvarande 1,7x senaste 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv2 2017 Kv2 2016 Första halvåret 2017 Första halvåret 2016 Helår 2016
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning 4.246 3.718 7.951 7.045 14.999
Organisk tillväxt 5,0% 2,5% 6,8% 3,0% 5,8%
Förvärvade/avvecklade enheter 6,4% 4,4% 3,6% 3,3% 0,4%
Valutakurseffekter 2,8% -2,1% 2,6% -2,0% -0,2%
Rapporterad tillväxt 14,2% 4,8% 12,9% 4,3% 7,0%
      
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 391 360 528 502 1.060
Rörelsemarginal före jämförelsestörande poster 9,2% 9,7% 6,6% 7,1% 7,1%
Jämförelsestörande poster -23 - -23 - -
Rörelseresultat 369 360 506 502 1.060
      
Periodens resultat 275 244 359 355 744
Resultat per aktie före utspädning (kr) 3,90 3,61 5,12 5,26 10,99
Kassaflöde från den löpande verksamheten 355 222 499 288 674
    
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat[1] 138 -918 172 -979 -853
      
Totalt verksamheter
Periodens resultat 413 -674 531 -624 -109
Resultat per aktie före utspädning (kr) 5,62 -10,70 7,06 -10,16 -3,19
Nettoskuld 2.212 1.796 2.212 1.796 2.186
SCROLL FOR MORE

[1] Avvecklade verksamheter omfattar MTGs verksamheter i Tjeckien, Baltikum, Afrika (exklusive Trace) och för 2016 även MTGs intresse i CTC Media.

Siffrorna avseende kvarvarande verksamheter är omräknade, se sidan 12 för ytterligare information. Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns på sidorna 22-25.

Koncernchefen har ordet

5% organisk tillväxt för kvarvarande verksamheterDetta var det fjärde kvartalet i rad med minst 5% organisk försäljningstillväxt och det första kvartalet där våra verksamheter i Tjeckien, Baltikum och Afrika inte längre rapporteras under kvarvarande verksamheter. Försäljningen för kvarvarade verksamheter ökade med 14% och inkluderade även två månaders försäljning från InnoGames efter att vi ökat vårt innehav till 51% från maj. Den lysande stjärnan i kvartalet var Nordic Entertainment som förbättrade sin försäljning med 8% på organisk basis, drivet av ökade annons- och abonnemangspriser, den fortsatta utvecklingen av både Viaplay och Viafree samt positiva effekter från partnerskapsavtal med både innehållsägare och distributörer. Vi förväntar oss att esportförsäljningen under andra halvåret kommer att växa med över 40% på organisk basis som en effekt av att våra esport event är viktade till de kommande sex månaderna samt ett antal nyligen signerade kommersiella avtal. MTGx organiska tillväxt under andra kvartalet återspeglade dessa kalenderskiften.

9% vinsttillväxt för kvarvarande verksamheterVinstökningen är huvudsakligen driven av vår nordiska verksamhet som ökade sitt resultat med 15% samt av det positiva bidraget från InnoGames. Ambitionen är att öka försäljningen och resultatet för såväl vår nordiska verksamhet som för gruppens kvarvarande verksamheter, och vi nu förväntar oss att MTGx kommer att leverera ett positivt resultat under fjärde kvartalet i år.

Transformationen fortsätterTV-tittandet har fortsatt att i snabb takt flytta mot onlinebaserade underhållningsprodukter såsom streamingtjänster, esport och gaming. Vi är mycket väl positionerade för att kapitalisera på övergången till digital och mobil konsumtion med tanke på våra nordiska streamingprodukter som Viaplay och Viafree samt våra globala verksamheter inom esport och gaming, såsom Turtle och InnoGames. Samtidigt fortsätter våra linjära TV- och radioprodukter att erbjuda en mycket attraktiv avkastning för våra annonsörer, och vi har stärkt såväl innehållsutbudet som distributionen av vår linjära betal-TV-tjänst. Vi är en av få underhållningsföretag som har integrerat våra on- och offline, linjära och on-demand samt fasta och mobila produkter.

Vår strategiska omvandling har fortsatt i hög takt och vi har under kvartalet slutfört avyttringen av vår tjeckiska verksamhet, ökat vårt innehav i InnoGames och tillkännagivit förvärvet av Kongregate, vilket kommer att addera till vår redan snabbväxande och lönsamma vertikal inom online gaming. Vi har också fortsatt att investera i egenutvecklade dramaproduktioner, i starka sporträttigheter som Champions League och ishockey-VM, i Viareal som är en ny virtual reality-app, och varit delaktiga i grundandet och lanseringen av World Boxing Super Series. Vi har under kvartalet även betalat ut vår högsta kontantutdelning någonsin till våra aktieägare. Våra marknader är i framkanten av den strukturomvandling som sker inom medieindustrin och våra produkter är bättre placerade än någonsin för att forma framtiden för underhållning.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

”Ännu ett kvartal med god organisk tillväxt och ökad vinst. Vår strategiska omvandling har fortsatt och våra produkter är bättre positionerade än någonsin för att dra fördel av förändrade konsumtionsbeteenden.”

2017 Finansiell kalenderKv3 2017   19 oktober

Frågor?press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg, VP Corporate Communications; +46 76 494 09 13)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 5065 3942
Storbritannien:   +44 (0) 330 336 9411
USA: +1 719 457 1036
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 1170917. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 562 000 50 – mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli, 2017 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten (PDF)