Kv2 2014 Delårsrapport januari - juni

Kv2 2014 Delårsrapport januari - juni

Stockholm
July 17, 2014
13.00 CEST

Ökad vinst och rekordhög försäljning

Höjdpunkter andra kvartalet 2014

  • 13% försäljningstillväxt exkl. valutaeffekter med en organisk tillväxt på 3%
  • Rörelseresultatet uppgick till 472 (465) Mkr exklusive engångsposter om -155 (-) Mkr och exklusive resultat från intressebolag om 117 (113) Mkr
  • Betal-TV Norden och förvärv drev intäkts- och vinsttillväxt, trots svagare reklammarknader och pågående investeringar
  • Totalt rörelseresultat uppgick till 434 (578) Mkr
  • Nettoresultatet uppgick till 307 (376) Mkr, och resultatet per aktie före utspädning till 4,21 (4,98) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 491 (472) Mkr med en nettoskuld om 987 (206) Mkr
(Mkr) 2014 apr-jun 2013 apr-jun 2014 jan-jun 2013 jan-jun 2013 jan-dec
Nettoomsättning 4.109 3.605 7.706 6.814 14.073
Förändring exklusive valutaeffekter 13% 6% 13% 4% 8%
Organisk förändring exkl valutaeffekter 3% 6% 4% 4% 5%
Rörelseresultat exkl resultat från intressebolag och engångsposter 472 465 589 686 1.309
Marginal exkl resultat från intressebolag och engångsposter 11,5% 12,9% 7,6% 10,1% 9,3%
Resultatandelar från intressebolag * 117 113 300 346 576
Rörelseresultat före engångsposter 589 578 890 1.032 1.885
Engångsposter ** -155 - -155 - -147
Totalt rörelseresultat (EBIT) 434 578 735 1.032 1.738
Periodens resultat 307 376 466 710 1.168
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4,21 4,98 6,64 9,71 16,39
Nettoskuld 987 206 987 206 772
Kassaflöde från den löpande verksamheten 491 472 685 741 1.348
SCROLL FOR MORE

* Inkluderar i Kv1 2014 MTGs andel om 74 Mkr (11,5 miljoner USD) i intressebolaget CTC Medias engångskostnader om 29,9 miljoner USD i Kv4 2013

** Engångsposten för 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ukrainska satellit-TV-plattformen på 160 Mkr, kostnader på 70 Mkr relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige. Engångsposten för 2013 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i den ryska satellit-TV-plattformen Raduga.

   Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxtDet här kvartalet visar återigen nyttan av de investeringar vi har gjort. Vi har inte bara levererat den högsta omsättningen i bolagets historia utan även en ökad vinst jämfört med förra året. Utvecklingen visar också på fördelen av vår unika integrerade affärsmodell och den balanserade mixen av reklam-, abonnemangs- och innehållsintäkter såväl on- som offline. Detta gör det möjligt för oss att kapitalisera på den ständigt ökande videokonsumtionen samt dra nytta av övergången från traditionellt tittande till online genom våra digitala initiativ såsom Viaplay och playtjänster. MTGx accelererar vår digitala utveckling och vårt tydliga mål är att vara den ledande aktören inom digital underhållning på samtliga våra större marknader.

Vi fortsätter att leverera på vår strategi och vi är på rätt spårBåde Viaplay i Norden och vår kanalverksamhet i tillväxtmarknader har haft en stark utveckling under kvartalet och vårt resultat påverkades även positivt av verksamheten för innehållsproduktion. Reklam-TV-marknaderna fortsätter att vara volatila men vi ökade våra reklamintäkter online på samtliga marknader. I syfte att prioritera investeringar i framtida tillväxtområden fortsätter vi att anpassa våra kostnader till marknadsutvecklingen samt maximera vinstpotentialen i vår traditionella verksamhet. Detta illustreras väl av utvecklingen i vår sammanlagda nordiska verksamhet.

Innehåll som du älskarVi fortsätter att fokusera på att ge relevanta upplevelser som engagerar och underhåller konsumenter världen över. Därför förlängde vi nyligen våra exklusiva rättigheter till Danska Superligan för sex hela säsonger vilket saknar motstycke, tecknade ett nytt exklusivt flerårigt avtal med Sony för alla våra plattformar, lanserade filmkanalen TV1000 Russian Kino i Israel samt lanserade en reklamfinansierad kanal för eSport. Kvartalet avslutades med slutförandet av förvärvet av Trace, som är ett globalt ungdomsvarumärke. Förvärvet utökar vår närvaro till totalt 131 länder världen över, inklusive samtliga afrikanska länder, och återspeglar vårt fokus på att investera i bolag med relevant innehåll, digital närvaro och potentiell geografisk expansion.

FramtidsutsikterVi fortsätter att förvänta oss stigande intäkter och en ökad rörelsemarginal för Betal-TV Norden för 2014. Betal-TV Tillväxtmarknader fortsätter att växa och kommer nu även omfatta Trace men vi fortsätter att påverkas av försvagningen av valutorna i Ryssland och Ukraina och vi analyserar för närvarande effekterna av Rysslands föreslagna förbud mot reklam på betal-tv-kanaler från 2015. Reklammarknaderna i våra 11 fri-TV länder är volatila men vi fortsätter att anpassa våra investeringar till marknadsutvecklingen samt öka våra onlineandelar. Slutligen är efterfrågan på vårt innehåll stark, och både Nice Entertainment och Trace kommer att bidra till vår utveckling framöver.

Jørgen Madsen LindemannVD & koncernchef

"Vi investerar för att kunna tillvarata möjligheterna av stigande videokonsumtion och bli den ledande aktören inom digital underhållning på samtliga våra större marknader"

* * *

TelefonkonferensFöretaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tidLondon och 09.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46(0)8 5065 3938Storbritannien:        +44(0)20 3427 1900USA:                     +1212 444 0896

Pinkoden för konferensen är: 5757201. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.mtg.se.

* * *

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefMathias Hermansson, FinanschefTel:                +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                +46 (0) 73 699 2714Email:            investor.relations@mtg.se

MediaTel:                      +46 (0) 73 699 2709Email:                 press@mtg.se

Modern Times Group MTG ABSkeppsbron 18P.O. Box 2094SE-103 13 Stockholm, SwedenOrganisationsnummer: 556309-9158

    Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i denna rapport sådan som Modern Times Group MTG AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och lämnades för offentliggörande den 17 juli 2014 kl. 13.00.

Ladda ned press filerna:
Hela rapporten