Kv1 2019 Kvartalsrapport januari-mars

Kv1 2019 Kvartalsrapport januari-mars

Stockholm
May 9, 2019
07.30 CEST

Högre omsättning driven av tillväxt inom esport

  • Esports ”Owned & Operated” försäljning ökade med 17%
  • Organisk försäljningstillväxt på 9,6% inom esport, inklusive tillväxt i ”esports services”
  • Positiva intäkter och marginaltrender i Gaming

Höjdpunkter första kvartalet 2019

  • Omsättningstillväxt på 3,9% till 967 Mkr (931) med en organisk tillväxt på -1,7%
  • Justerad EBITDA uppgick till 25 Mkr (8), inklusive 14 Mkr på grund av IFRS 16
  • EBITDA uppgick till -54 Mkr inklusive justeringar för jämförelsestörande poster på -54 Mkr och långsiktiga incitamentsprogram på -25 Mkr1)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -126 Mkr
  • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -150 Mkr och resultat per aktie uppgick till -2,71 kr
  • Totala verksamhetens resultat uppgick till 13 465 Mkr inklusive en reavinst på 13 420 Mkr som togs upp i samband med utdelningen av aktier i NENT Group
  • Nettokassan i kvarvarande verksamheter uppgick till 349 Mkr

Koncernchefen har ordet

Uppdelningen av MTG framgångsrikt slutfördI februari godkände aktieägarna vår plan att dela upp bolaget i två delar, vilket framgångsrikt slutfördes i mars genom utdelningen av aktier i NENT Group och notering av dessa aktier på Nasdaq Stockholm den 28 mars. Detta var kulmen på mer än ett år av intensiva förberedelser och jag vill tacka alla som bidragit i det här arbetet och hjälpt till med att säkerställa ett framgångsrikt slutförande.

Uppdelningen har skapat två starka företag som båda har ljusa framtidsutsikter. MTG har en unik profil och exponering mot global esport och onlinespel, marknader med stor tillväxtpotential. Vår ”Build-and-Buy”-strategi kan leverera på denna potential genom att driva positiv utveckling i våra befintliga företag och på så sätt skapa lönsam och uthållig tillväxt, och genom att addera strategiska tillgångar med starka och unika immateriella spelrättigheter till vår portfölj. Vår högsta prioritet nu är att genomföra denna strategi.

Esport växer igenEfter nedgången i esport-intäkter under andra halvåret 2018, återvände esport-vertikalen till tillväxt i det första kvartalet 2019. Det här var en följd av vårt strategiska beslut att fokusera på den delen vi kontrollerar och driver själva (Owned & Operated ”O&O”) och endast utvalda esport-tjänster (”ESS”). Den organiska tillväxten uppgick till 9,6%. Tillväxten begränsades av att ESL hade två färre Masterproperties jämfört med motsvarande period föregående år. Men de två Masterproperties som genomfördes genererade betydligt högre omsättning jämfört med tidigare år. Till detta genomförde vi fyra fler Challenger-properties under första kvartalet 2019. Dessutom introducerades Fortnite på våra events, vilket mottogs med stort intresse från fansen. Dreamhack lanserade nyligen eFIFA-ligor i Danmark och Sverige, och levererade en stark tillväxt i kvartalet.

Gaming levererar bra mobil tillväxtInnoGames uppnådde god omsättningstillväxt för spel över mobila enheter och för första gången kom mer än hälften av Forge of Empires försäljning från denna kategori. InnoGames lanserade även God Kings, ett nytt mobilt spel som har visat starka initiala resultat. Den påbörjade operativa vändningen av Kongregate ledde till ett förbättrat resultat inom Gaming-vertikalen, i kontrast till den skarpa försämring som vi såg i fjärde kvartalet 2018. Sekventiellt förbättrades även EBITDA-marginalen, vilket är ett resultat av Kongregates fokus på ett färre antal framgångsrika spel.

Jørgen Madsen Lindemann VD & koncernchef

”Vår världsledande esport-affär växte återigen i kvartalet, då våra ESL Masters-properties och Dreamhack eFIFA-ligor både levererade rekordmånga besökare och attraherade ett växande antal högkvalitativa sponsorer och mediapartners. InnoGames hade ett bra kvartal och den operativa utvecklingen förbättrades i Kongregate. När Nova nu är sålt kan vi återigen ha fullt fokus på att expandera vår kärnaffär.”

Finansiella ambitioner för helåret 2019

Ingen förändring av tidigare uttalad ambitionGruppens ambition för helåret 2019 är oförändrad och motsvarar vad som tillkännagavs på kapitalmarknadsdagen i mars. Dessa motsvarar en organisk försäljningsökning på omkring 15% och en ensiffrig justerad EBITDA-marginal i mittenspannet, efter MTG:s centrala kostnader och exklusive påverkan från IFRS 16. Koncernens försäljningsutveckling för 2019 förväntas vara viktad till det andra halvåret, vilket reflekterar en förbättrad intäktsgenerering i den esport-verksamhet som vi äger och driver själva, en fortsatt stark utveckling för InnoGames och operativa förbättringar för Kongregate.

Aktieägarinformation

Årsstämman 2019Årsstämman 2019 kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm.Kallelse till stämman och relaterat material finns på www.mtg.com.

Finansiell kalender

Årsstämma 2019              21 maj 2019
Kvartalsrapport Kv2          22 juli 2019
Kvartalsrapport Kv3          29 oktober 2019
SCROLL FOR MORE

Frågor?

press@mtg.com investors@mtg.com (eller David Boyd, Head of Investor Relations; +46 73 699 29 99)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid Stockholm. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 850 692 180
Storbritannien: +44 844 571 8892
USA:  +1 631 510 7495
SCROLL FOR MORE

Pinkoden för konferensen är: 6195816.

För att lyssna på konferenssamtalet online besök: https://edge.media-server.com/m6/p/y2rkjyz7

För mer information besök: www.mtg.com

Modern Times Group MTG AB (Publ.) – Org.nr: 556309-9158 – Tel +46 8 562 000 50 – mtg.com

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern inom esport och gaming. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj, 2019 kl. 07:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Kv1 2019 Kvartalsrapport januari-mars (PDF)