KORRIGERING: MTG OFFENTLIGGÖR NYA STRATEGISKA MÅL

KORRIGERING: MTG OFFENTLIGGÖR NYA STRATEGISKA MÅL

Stockholm
June 8, 2007
09.34 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), offentliggjorde idag en rad nya strategiska mål, vilka ska uppfyllas innan slutet av 2011. Målen offentliggjordes på MTGs kapitalmarknadsdag som genomförs i London idag och befäster MTGs position som ett av Europas snabbast växande och mest lönsamma TV-bolag med inriktning på underhållning.

De nya strategiska målen är: * MTG ska redovisa en nettoomsättning på 20 miljarder kronor för 2011, med mer än 10% årlig organisk försäljningstillväxt * Viasats nuvarande Central- och Östeuropeiska verksamheter ska generera en nettoomsättning på 5 miljarder kronor för 2011 * Rörelsemarginalen för Viasat Broadcasting (exklusive CTC Media) ska överstiga 20% för 2011 * Viasat Broadcastings nuvarande Central- och Östeuropeiska verksamheter (inklusive CTC Media) ska generera ett högre rörelseresultat (EBIT) än resten av Viasat Broadcasting senast 2011 * MTG ska redovisa 30% avkastning på eget kapital för femårsperioden 2007-2011 Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Vi har nu antingen levererat eller är på god väg att leverera de strategiska mål vi satte för tre år sedan, i juni 2004. Det är därför dags för nya mål, vilka demonstrerar den substantiella tillväxtpotentialen i koncernen och våra förväntningar på en god marginalutveckling, samt en fortsatt god avkastning på sysselsatt kapital under de kommande fem åren. Medielandskapet är i ständig förändring. Viasats sätt att arbeta som mediehus och våra kanalers närvaro tvärsöver en bred uppsättning distributionsplattformer och marknader positionerar oss väl för att dra nytta av dessa förändringar i framtiden. Vi fortsätter att investera både i att integrera våra nuvarande verksamheter samt i nya områden, kanaler och teknologier i syfte att generera fortsatt tillväxt.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ryssland, Ungern, Slovenien och på Balkan. Viasats kanaler når 100 miljoner människor i 26 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk (CTC Media – NASDAQ: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på Nordiska Börsens Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf