Korrigering av pressuppgift

Korrigering av pressuppgift

Stockholm
August 18, 2000
14.59 CEST

KORRIGERING AV PRESSUPPGIFT Modern Times Group MTG AB har ej lagt bud på Det Berlingske Officin. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/18/20000818BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/18/20000818BIT00760/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer