Köper resterande del i SDI Media i Hongkong

Köper resterande del i SDI Media i Hongkong

Stockholm
June 18, 2003
10.00 CEST

KÖPER RESTERANDE DEL I SDI MEDIA I HONGKONG Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att dotterbolaget SDI Media AB har förvärvat resterande 40 procent av aktierna i SDI Medias dotterbolag i Hongkong. Därefter äger MTG via SDI Media 100 procent av SDI Media Hongkong, som är det ledande bolaget för textnings- och översättningstjänster i Asien. SDI Medias asiatiska verksamhet bedrivs genom kontor i Hongkong, Tokyo, Taiwan och Korea. Bland kunderna finns bland annat Sony, Discovery Asia, Hallmark, Time Warner, Star TV och Disney. "Det är glädjande att vi nu kan köpa de utestående aktierna i SDI Medias asiatiska verksamhet. SDI Media är det ledande bolaget för textning och dubbning i regionen och är välkänt hög kvalitet och innovation. Affären stärker ytterligare vår ställning i Asien. Vi kommer att fortsätta att stärka SDI Media genom att expandera verksamheten till nya marknader runt om i världen", säger MTG:s VD och koncernchef Hans-Holger Albrecht. SDI Media är världsledande inom textnings- och översättningstjänster till underhållningsindustrin och har verksamhet i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern och Asien. SDI har avtal med majoriteten av de stora Hollywoodproducenterna och levererar textningen till 60% av de Hollywoodproducerade DVD-filmerna för distribution över hela världen. Intäkterna från DVD-textning har vuxit snabbt och representerar 44% av bolagets intäkter. Tillväxten inom DVD bidrog till att öka rörelsevinsten med 29% under 2002 till 54 miljoner kronor på en försäljning på 379 miljoner kronor. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: tel +46 (0) 8 562 000 50 Hans-Holger Albrecht, VD MTG Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion, publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri- TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030617BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030617BIT01030/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer