Konvertering av fordringar på Metro

juni 10 2003

KONVERTERING AV FORDRINGAR PÅ METRO

Modern Times Group MTG AB, meddelade idag att man kommer att konvertera
sina utestående räntebärande fordringar på Metro International S.A.
(”Metro”) till aktier i Metro.

MTGs räntebärande fordringar på Metro, som uppgår till sammanlagt 542
miljoner kronor inklusive upplupen ränta till och med den 31 maj 2003,
kommer att omvandlas till 51,1 miljoner nya Metro A-aktier och 93,6
miljoner nya Metro B-aktier. Det innebär en konverteringskurs på 3,75
kronor per aktie. Lånen kommer att löpa utan ränta från den 31 maj 2003
till och med slutförandet av transaktionen.

Metro genomför samtidigt en företrädesemission som vid fullt tecknande
tillför bolaget 252 miljoner kronor. Innehavare av Metros svenska
depåbevis kommer att erhålla en teckningsrätt för varje A- respektive B-
aktie. Erbjudandet omfattar inte ägare med hemvist i USA, Kanada eller
Japan. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en ny A-aktie till
teckningskursen 2,30 kronor per aktie. Teckningsrätterna kommer att bli
föremål för handel på Stockholmsbörsen.

Metro kommer att publicera detaljerna kring erbjudandet i ett
emissionsprospekt som väntas offentliggöras i mitten av juli 2003.
Teckningsperioden väntas inledas under andra halvan av juli 2003 och
företrädesemissionen väntas vara genomförd under första halvan av
augusti 2003.

Efter konverteringen av lån till aktier kommer MTGs totala ägande i
Metro att uppgå till 52,3 miljoner A-aktier och 96,9 miljoner B-aktier.
De aktier som MTG erhåller genom konverteringen kommer inte att ge rätt
till teckning av aktier i företrädesemissionen. Baserat på sitt
nuvarande innehav av 1,3 miljoner A-aktier och 3,3 miljoner B-aktier i
Metro kommer MTG att erhålla teckningsrätter motsvarande 4,5 miljoner
nya A-aktier.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB är ett ledande vertikalt integrerat
medieföretag med verksamheter inom Broadcasting, TV-produktion,
publishing samt övrig mediaverksamhet i över 30 länder. MTG är den
största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-
TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största
kommersiella radionätverket i norra Europa, är global marknadsledare
inom textning- och dubbningsverksamhet, samt är ett ledande företag inom
produktion av reality-TV.

Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM
Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, och som ADR:s
på Nasdaq National Market under symbolen MTGNY.


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00040/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00040/wkr0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×