Kabel-tv-abonnenterna i Danmark röstar för MTG-kanaler

Kabel-tv-abonnenterna i Danmark röstar för MTG-kanaler

Stockholm
September 2, 1999
11.53 CEST

KABEL-TV-ABONNENTERNA I DANMARK RÖSTAR FÖR MTG-KANALER Med anledning av tidningsuppgifter bekräftar Modern Times Group MTG AB resultatet av omröstningen bland de danska kabel-TV-hushållen och vilka effekter det får för kanalerna inom affärsområdet Viasat Broadcasting. Såväl TV3 som 3+ har säkrats i framtida kabel-TV-paket hos Tele Danmark. TV6 får också plats. För TV3, som redan sedan tidigare får betalt, rör det sig om 9,75 DKK i abonnemangsavgift per hushåll. För 3+, som tidigare inte haft abonnemangsintäkter innebär det 8,75 DKK per hushåll. TV6 kommer att få 3.50 DKK per hushåll. Omröstningen har gällt 600.000 hushåll, motsvarande 1,2 miljoner människor eller 23 procent av Danmarks befolkning, som är abonnenter hos Tele Danmark Cable. Viasat Broadcastings kanaler fick tillräckligt med röster för att säkra dess framtid hos denna dominerande kabel-TV-operatör. TV3 var populärast i omröstningen, 3+ kom på tredje plats. Effekten väntas bli starkt positivt för såväl 3+ som TV6. Samtidigt har affärsområdet MTG Radio säkrat en plats i Tele Danmark Cables radiopaket. Power Hit Radio, den populäraste kommersiella radiostationen i Stockholm och Göteborg, expanderar därmed till Danmark. För ytterligare information kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, på telefon +46-8-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/02/19990902BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/02/19990902BIT00120/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer