Jørgen Madsen Lindemann lämnar sin position som VD och Koncernchef för MTG AB

Jørgen Madsen Lindemann lämnar sin position som VD och Koncernchef för MTG AB

Stockholm
July 23, 2020
14.00 CEST
STOCKHOLM, 23 juli 2020 — Modern Times Group MTG AB:s (publ.) (“MTG”) VD och Koncernchef Jørgen Madsen Lindemann har i dag informerat bolagets styrelse om sitt beslut att lämna bolaget och har lämnat in sin skriftliga uppsägning. Efter 26 år inom bolaget har han beslutat att sluta för att frigöra tid för att söka nya utmaningar, men också för att underlätta för bolagets långsiktiga successionsplanering för rollen som VD och Koncernchef. Styrelsen har motvilligt accepterat Jørgen Madsen Lindemanns uppsägning.

Bolagets styrelse kommer att aktivera sin interna och externa kandidatlista för VD-succession, med hjälp av internationella rekryteringsexperter och bedöma potentiella kandidaters färdigheter och erfarenheter utifrån vad man anser är mest relevant och passande för bolagets behov. Jørgen Madsen Lindemann – som har 12 månaders uppsägningstid enligt sitt anställningskontrakt – fortsätter att vara fullt dedikerad och engagerad i sitt uppdrag och sina plikter som VD och koncernchef, till dess att hans efterträdare är utsedd och fullt verksam i bolaget.

David Chance, styrelseordförande för MTG AB, har också informerat bolaget att han ej kandiderar för återval i samband med årsstämman i maj 2021. Efter över 20 år i bolagets tjänst informerade David Chance nomineringskommittén om sitt beslut för flera månader sedan. Han kommer att vara fortsatt fullt dedikerad och engagerad i sitt uppdrag att leda bolagets styrelse, till dess att han avgår i samband med årsstämman 2021. För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0) 702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn  

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 14.00 CEST.

 

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)