Intv förlänger avtal för interaktiva plattformar i spanien till 2006

Intv förlänger avtal för interaktiva plattformar i spanien till 2006

Stockholm
August 8, 2000
16.32 CEST

INTV FÖRLÄNGER AVTAL FÖR INTERAKTIVA PLATTFORMAR I SPANIEN TILL 2006 MTG-ägda InTV är framgångsrik producent av innehåll för interaktiva plattformar i Spanien. Med den rikstäckande TV-kanalen Telecinco finns exklusivitetsavtal för både produktion och reklamförsäljning och det avtalet har nu förlängts till 2006. Omsättningen under avtalsperioden beräknas till 400 miljoner. MTG har funnits i Spanien med produktion och reklamförsäljning för text-TV sedan 1995. Verksamheten omsatte i fjol 34,6 miljoner. Första kvartalet i år var omsättningen 10,2 miljoner, en ökning med 50 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Text-TVn har varit utgångspunkten för vidare utveckling inom interaktiva plattformar; till chat-tjänster via text-TV och mobiltelefonernas SMS, WAP- tjänster där befintligt text-TV-innehåll görs tillgängligt för mobiltelefoner samt Internet. InTV har exklusivitetsavtal med Telecinco som är en av Spaniens två markbundna kommersiella kanaler. Motsvarande avtal finns för TeleMadrid som är en regional kanal för Madridområdet. Nu har avtalet med Telecinco förlängts till 2006-03-10. I överenskommelsen ingår även produktionen av motsvarande innehåll med bredband när Telecinco startar digitala sändningar. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG och Metro International, tel 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00510/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/08/20000808BIT00510/bit0002.doc

Ladda ned press filerna:
bit0001.pdf
Visa mer filer