Inbjudan till telefonkonferens och presentation av resultatet för andra kvartalet 2019

Inbjudan till telefonkonferens och presentation av resultatet för andra kvartalet 2019

Stockholm
July 8, 2019
08.00 CEST
Måndag, 8 juli, 2019 — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör resultatet för det andra kvartalet 2019 måndagen den 22 juli kl. 07.30 CEST. En telefonkonferens hålls samma dag kl. 09.00 CEST ledd av MTGs koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann tillsammans med finanschef Maria Redin.

För att delta I telefonkonferensen, vänligen ring in med ett av följande alternativ: 

Sverige: +46 850 692 180 Storbritannien: +44 844 571 8892 USA: +1 631 510 7495 

Kod till telefonkonferensen är: 598 60 46 

Telefonkonferens kommer att hållas på engelska och det går även att lyssna på den via www.mtg.com.

För mer information: 

Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations  Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com  

Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 (0) 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com 

About MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). 

Ladda ned press filerna:
Release
Press Bilder