Inbjudan till Modern Times Groups kapitalmarknadsdag 2014

Inbjudan till Modern Times Groups kapitalmarknadsdag 2014

Stockholm
November 14, 2014
09.00 CET
MTG kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag tisdagen den 2 december 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Kapitalmarknadsdagen kommer att erbjuda en heldag med presentationer från MTGs ledningsgrupp. 

Använd följande länk för att registrera dig http://mtg.com/sv/Investerare/Kapitalmarknadsdag/Anmalan/, senast fredagen den 21 november.

Agenda för dagen:

08:30                 Registrering

09:00 - 12.00      Presentationer från ledningsgruppen:

                                “Where to Play & How to Win” Jørgen Madsen Lindemann

                                “The Drivers of Future Returns” – Mathias Hermansson

                                “Changing the Game - Content Production, Acquisition & Utilisation”

                                - Jakob Mejlhede, Morten Aass, Peter Nørrelund

12.00                     Lunch   

13.00 - 16.00    Roterande break-out sessioner - “TV is Dead, Long Live TV”

                                Nordic Pay-TV – Jette Nygaard-Andersen & Rikard Steiber

                                Scandinavian Free-TV – Anders Jensen

                                Emerging Markets Free & Pay-TV – Marek Singer & Irina Gofman

16.00                Frågestund, summering & avslutande kommentarer

17.00                Mingelbuffé

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.  

Webcast: Eventet kommer inte att sändas live, men presentationer och video från dagen kommer att publiceras på mtg.com

****

Frågor?www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2014 klockan 09.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release