ICKE KASSAPÅVERKANDE NEDSKRIVNING PÅ 79 MILJONER KRONOR

ICKE KASSAPÅVERKANDE NEDSKRIVNING PÅ 79 MILJONER KRONOR

Stockholm
January 4, 2007
13.59 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att dess resultat för det fjärde kvartalet 2006 kommer att innefatta 79,1 miljoner kronor i icke kassapåverkande nedskrivningar av immateriella tillgångar. Nedskrivningarna är av engångskaraktär och har skett i företag inom affärsområdet ”Modern Studios”, i samband med att koncernen har genomfört regelbundna nedskrivningsprövningar, s.k. ”impairment tests”. Nedskrivningarna kommer att inkluderas i koncernens resultaträkning i rörelseresultatet, och i balansräkningen som en justering av koncernens immateriella tillgångar.

Filmdistributionsbolaget Sonet har skrivit ned 40,6 miljoner kronor i nyttjanderätter, vilket hänför sig till titlar som har släppts men inte inbringat förväntade biljettintäkter eller framtida produktioner. MTG har även skrivit ned 38,5 miljoner kronor i immateriella tillgångar hänförliga till Engine. Dessa nedskrivningar omfattade i huvudsak den goodwill som uppstod i samband med koncernens köp av 60% av företaget i juni 2005. Engine utvecklar musik- och videoprodukter för ledande varumärken och personligheter, men har inte redovisat de resultat koncernen har förväntat sig och omstruktureras därför. MTGs finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2006 kommer att offentliggöras den 16 februari 2007. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Mathias Hermansson, Finanschef tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 80 miljoner människor varje dag i 22 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på Nordiska Börsens Large-Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf