Huvuddragen i resultatet för de första nio månaderna 2001

Huvuddragen i resultatet för de första nio månaderna 2001

Stockholm
October 17, 2001
11.52 CEST

HUVUDDRAGEN I RESULTATET FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2001 Mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag huvuddragen i resultatet för perioden 1 januari till 30 september 2001. Offentligörandet av resultatet sker mot bakgrund av rådande osäkerhet om annonsmarknaden och därmed mediebolagens resultatutveckling, samt att ett flertal ledande internationella mediabolag har vinstvarnat under den senaste perioden. Rapporten i sin helhet kommer att tillkännages onsdagen den 24 oktober, som planerat. · Omsättningen ökade med 21% till 4.550 (3.775) miljoner kronor · Rörelseresultatet för den etablerade rörelsen ökade med 269% till 295 (80) miljoner kronor · Positivt rörelseresultat för första gången någonsin under ett tredje kvartal för den etablerade rörelsen · Koncernens rörelseresultat ökade med 219% till 150 (47) miljoner kronor 9 9 3 3 I miljoner kronor månader månader månader månader t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. 30 30 30 30 septembe septembe septembe septembe r 2001 r 2000 r 2001 r 2000 *¹ *¹ Nettoomsättning 4 550 3 775 1 415 1 188 Rörelseresultat efter 295 80 18 - 40 avskrivningar för den etablerade rörelsen *² Rörelseresultat efter - 145 - 33 - 49 - 21 avskrivningar för nya investeringar *³ Totalt rörelseresultat efter 150 47 - 31 - 61 avskrivningar *² *¹ Justerat för förändringar i svenska redovisningsprinciper och förändringar i organisationsstrukturen sedan tredje kvartalet 2000. *² Inklusive intresseandelar och exklusive jämförelsestörande poster. *³ Nya investeringar avser verksamheter som är yngre än två år, och inkluderar främst Viasat+ i Norge, Viasat3 i Ungern, Darial TV i Ryssland och Everyday.com. Hans-Holger Albrecht, VD på MTG, kommenterar: "MTG uppvisar en fortsatt stark försäljningstillväxt med goda vinstmarginaler. Fördelen med att ha flera intäktskällor avspeglas i resultatet, där framförallt stark tillväxt inom betal-TV i kombination med att vi har tagit marknadsandelar på reklammarknaderna och ökat vår internationella försäljning är bidragande." "Koncernen har, för första gången, uppvisat vinst för de etablerade verksamheterna under årets tredje kvartal, vilket säsongsmässigt är den klart svagaste perioden. Det är framförallt två faktorer som bidragit till detta. För det första är det den hårda kostnadskontrollen, inklusive de lägre distributionskostnaderna i och med övergången till digital TV-sändning. För det andra utnyttjar vi till fullo de skalfördelar som möjliggörs av att vi äger bolag inom alla delar av värdekedjan; produktion, distribution, försäljning samt tjänster, där cross-promotion är av stor betydelse." "De satsningar vi nu gör på nya verksamheter skapar möjligheter till framtida tillväxt. Affärsområdet New Media utvecklar och implementerar applikationer som ger ökade intäkter från digital-TV tjänster. Även expansionen till nya geografiska marknader går som planerat, och kommer att bidra med tillväxt i framtiden." För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel +46 (0) 8 562 000 33 Patrik Linzenbold, IR- och Pressansvarig tel +46 (0) 8 562 000 53 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00310/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00310/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0002.doc
Visa mer filer