Huvuddragen i resultatet för de första nio månaderna 2001

oktober 17 2001

HUVUDDRAGEN I RESULTATET FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2001

Mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag huvuddragen
i resultatet för perioden 1 januari till 30 september 2001.
Offentligörandet av resultatet sker mot bakgrund av rådande osäkerhet om
annonsmarknaden och därmed mediebolagens resultatutveckling, samt att
ett flertal ledande internationella mediabolag har vinstvarnat under den
senaste perioden.

Rapporten i sin helhet kommer att tillkännages onsdagen den 24 oktober,
som planerat.

· Omsättningen ökade med 21% till 4.550 (3.775) miljoner kronor
· Rörelseresultatet för den etablerade rörelsen ökade med 269% till
295 (80) miljoner kronor
· Positivt rörelseresultat för första gången någonsin under ett
tredje kvartal för den etablerade rörelsen
· Koncernens rörelseresultat ökade med 219% till 150 (47) miljoner
kronor

                   9     9    3     3

I miljoner kronor månader månader månader månader
t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m.
30 30 30 30
septembe septembe septembe septembe
r 2001 r 2000 r 2001 r 2000
*¹ *¹

Nettoomsättning 4 550 3 775 1 415 1 188

Rörelseresultat efter 295 80 18 – 40
avskrivningar för den etablerade
rörelsen *²
Rörelseresultat efter – 145 – 33 – 49 – 21
avskrivningar för nya
investeringar *³
Totalt rörelseresultat efter 150 47 – 31 – 61
avskrivningar *²

*¹ Justerat för förändringar i
svenska redovisningsprinciper och
förändringar i
organisationsstrukturen sedan
tredje kvartalet 2000.
*² Inklusive intresseandelar och
exklusive jämförelsestörande
poster.
*³ Nya investeringar avser
verksamheter som är yngre än två
år, och inkluderar främst Viasat+
i Norge, Viasat3 i Ungern, Darial
TV i Ryssland och Everyday.com.

Hans-Holger Albrecht, VD på MTG, kommenterar: ”MTG uppvisar en fortsatt
stark försäljningstillväxt med goda vinstmarginaler. Fördelen med att ha
flera intäktskällor avspeglas i resultatet, där framförallt stark
tillväxt inom betal-TV i kombination med att vi har tagit
marknadsandelar på reklammarknaderna och ökat vår internationella
försäljning är bidragande.”

”Koncernen har, för första gången, uppvisat vinst för de etablerade
verksamheterna under årets tredje kvartal, vilket säsongsmässigt är den
klart svagaste perioden. Det är framförallt två faktorer som bidragit
till detta. För det första är det den hårda kostnadskontrollen,
inklusive de lägre distributionskostnaderna i och med övergången till
digital TV-sändning. För det andra utnyttjar vi till fullo de
skalfördelar som möjliggörs av att vi äger bolag inom alla delar av
värdekedjan; produktion, distribution, försäljning samt tjänster, där
cross-promotion är av stor betydelse.”

”De satsningar vi nu gör på nya verksamheter skapar möjligheter till
framtida tillväxt. Affärsområdet New Media utvecklar och implementerar
applikationer som ger ökade intäkter från digital-TV tjänster. Även
expansionen till nya geografiska marknader går som planerat, och kommer
att bidra med tillväxt i framtiden.”

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Mia Brunell, Ekonomidirektör tel +46 (0) 8 562 000 33
Patrik Linzenbold, IR- och Pressansvarig tel +46 (0) 8 562 000
53

Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat
Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju
nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal,
Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och
informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och
logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios
(innehållsproduktion och rättighetsbibliotek).

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista
(symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen
MTGNY).


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00310/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00310/bit0002.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×