Hovrätten mer än halverar STIMs krav på TV3

Hovrätten mer än halverar STIMs krav på TV3

Stockholm
December 19, 1997
12.00 CET

HOVRÄTTEN MER ÄN HALVERAR STIMS KRAV PÅ TV3 Hovrätten har i dag meddelat dom avseende TV3s ersättning till STIM gällande musikrättigheter för perioden 1991-01-01 till och med 1993-06- 30. Domen innebär att TV3 skall betala 14,5 miljoner kronor samt ränta till STIM. Pelle Törnberg, VD för TV3s moderbolag MTG, kommenterar domen: - Jag konstaterar att STIM har förlorat sitt förstahandsyrkande på 4 % av TV3s annonsintäkter och att Hovrätten istället gjort en skälighetsbedömning. För TV3 är detta principiellt viktigt eftersom den ersättning TV3 nu skall betala vida understiger STIMs förstahandsyrkande. Hovrätten har vidare fastställt att parterna står för sina rättegångskostnader. Det kvarstår för TV3 och STIM att träffa en uppgörelse för perioden efter halvårsskiftet 1993. Domen har ingen resultateffekt för MTG. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00710/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer