Gemensamt uttalande av Socialdemokraterna och MTG

Gemensamt uttalande av Socialdemokraterna och MTG

Stockholm
September 22, 2000
15.17 CEST

Gemensamt uttalande av SOCIALDEMOKRATERNA OCH MTG I tisdags informerades personalen vid tidningen Arbetet och Arbetet/Ny Tid om att Socialdemokraterna och Modern Times Group MTG AB inlett samtal i syfte att rekonstruera tidningen Arbetet. Även LO har varit engagerat. De inblandade parterna har gemensam målsättning att bevara en mångfald inom medieområdet. Ett intensivt arbete har pågått de senaste dygnen sedan beskedet till de berörda lämnades. Det står nu klart att parterna inte kan hitta en hållbar lösning för rekonstruktion av Arbetet. Socialdemokraterna och MTG fortsätter dock samtalen, nu med målet att kunna lansera pressrösten Arbetet i ny form. Någon färdig plan för detta finns ännu inte. Lars Stjernkvist Partisekreterare Socialdemokraterna Pelle Törnberg. Verkställande direktör och koncernchef MTG För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD MTG, 08-562 000 50 ANNA FORSBERG, PRESSCHEF SOCIALDEMOKRATERNA, 08-700 26 36, 070-568 32 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/22/20000922BIT00640/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer