FÖRVÄRV AV MINORITETSANDEL I DTV I RYSSLAND SAMT YTTERLIGARE ÖKNING AV ÄGANDET I STORYFIRST

FÖRVÄRV AV MINORITETSANDEL I DTV I RYSSLAND SAMT YTTERLIGARE ÖKNING AV ÄGANDET I STORYFIRST

Stockholm
August 20, 2004
10.30 CEST

FÖRVÄRV AV MINORITETSANDEL I DTV I RYSSLAND SAMT YTTERLIGARE ÖKNING AV ÄGANDET I STORYFIRST Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolag kontrollerade av MTG har förvärvat de resterande 25% av aktierna i den ryska TV-kanalen DTV. MTG tillkännagav samtidigt att bolaget har förvärvat ytterligare 1,9% av aktierna i StoryFirst Communications Inc. för totalt 9,6 miljoner US dollar. MTGs innehav i det ryska TV-nätverket uppgår efter transaktionen till 39,9%. Förvärven är i linje med MTGs uttalade strategi att fokusera på kärnverksamheten inom Broadcasting. De båda förvärven är godkända av berörda myndigheter. DTV är en rysk Fri-TV-kanal och redovisade en fördubbling av försäljningen för det andra kvartalet i år och TV-kanalen uppnådde en kommersiell tittartidsandel på 1.8% i målgruppen 12-49 år. DTV når mer än 60 miljoner tittare i 400 städer runt om i Ryssland, som är Europas största marknad mätt i antalet TV-hushåll. StoryFirst Communications är ett amerikanskt företag som äger och driver TV-kanalen CTC, Rysslands största privatägda kommersiella TV-nätverk, samt 13 regionala TV-stationer. CTC når över 100 miljoner TV-tittare och hade en nationell tittartidsandel på 10.1% (målgrupp 4+) under det andra kvartalet i år. MTG förvärvade 1,9% av aktierna för 9,6 miljoner US dollar, vilket motsvarar en värdering av StoryFirst på cirka 500 miljoner US dollar. Detta är samma värdering som vid MTGs förra förvärv av aktier i StoryFirst som genomfördes i juli tidigare i år. MTG kommer att fortsätta att redovisa sin andel i StoryFirst som ett intressebolag. Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: "Ryssland har flest antal potentiella TV-tittare i Europa och marknaden fortsätter att uppvisa en enorm potential. Vår expansion i Central- och Östeuropa började för mer än tio år sedan och vi har nu Fri-TV- och/eller betal-TV-verksamheter i elva länder i regionen. DTVs tittartidsandel i målgruppen 12-49 år har utvecklats bra sedan vi gjorde vår första investering i kanalen 2001. DTV sänder uteslutande nöjesprogram och visar på vår förmåga att underhålla människor i olika delar av världen." "Ökningen av ägandet i StoryFirst understryker ytterligare MTGs långsiktiga tro på den ryska marknaden. CTC erbjuder TV-tittare i över 700 städer över hela Ryssland underhållning när den är som allra bäst och CTC är en av de snabbast växande kanalerna på en av de snabbast växande marknaderna." För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett internationellt medieföretag med verksamheter i mer än 30 länder. Den huvudsakliga verksamheten är fri- och betal-TV i Skandinavien, Baltikum, Ungern och ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa och är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20220/wkr0010.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf