FÖRSÄLJNING AV FILMRÄTTIGHETER I MODERN ENTERTAINMENT

FÖRSÄLJNING AV FILMRÄTTIGHETER I MODERN ENTERTAINMENT

Stockholm
July 14, 2005
13.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolaget har tecknat ett avtal om att sälja större delen av Modern Entertainments filmrättigheter till Lions Gate Entertainment för en icke offentliggjord ersättning. MTG har även tillkännagivit att bolaget efter försäljningen har för avsikt att avveckla verksamheten i Modern Entertainment. Detta medför endast en marginell påverkan på MTGs finansiella resultat.

Modern Entertainment licensierar filmrättigheter till biofilms- och DVD-distributörer, TV-bolag samt till kabeloperatörer runt om i världen. Modern Entertainment är ett Los Angeles-baserat bolag inom affärsområdet Modern Studios. Amerikanska Lions Gate Entertainment är en ledande oberoende producent och distributör av film och innehar ett av världens största bibliotek av underhållningsrättigheter. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: ”Försäljningen och beslutet att avveckla verksamheten återspeglar vår strategi att fokusera på vår kärnverksamhet inom Broadcasting samt till den direkt relaterade verksamheter i Europa.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 19 länder i Europa och Viasat når över 60 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf