Föreslagna ändringar av rysk medielagstiftning

Föreslagna ändringar av rysk medielagstiftning

Stockholm
September 29, 2014
15.30 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), noterar dagens tillkännagivande från CTC Media Inc., i vilket MTG äger 38 procent, om de föreslagna ändringarna i den ryska lagen om massmedier. Tillkännagivandet finns på CTC Medias hemsida: http://ctcmedia.ru/press-center/releases/?id=3331#.VClYy_l_sus

MTG studerar noggrant vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna kommer att få, både för aktieinnehavet i CTC Media, samt MTGs övriga affärsintressen i TV-verksamhet i Ryssland. MTG arbetar, både genom sin representation i CTC Medias styrelse och oberoende, med att utvärdera vilka åtgärder som kan komma att tas för att skydda aktieägarnas intressen i den händelse att lagen träder i kraft i sin nuvarande form.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               + 46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                              + 46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2014 klockan 15:30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release