Föreslagna ändringar av rysk medielagstiftning

september 29 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), noterar dagens tillkännagivande från CTC Media Inc., i vilket MTG äger 38 procent, om de föreslagna ändringarna i den ryska lagen om massmedier. Tillkännagivandet finns på CTC Medias hemsida: http://ctcmedia.ru/press-center/releases/?id=3331#.VClYy_l_sus

MTG studerar noggrant vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna kommer att få, både för aktieinnehavet i CTC Media, samt MTGs övriga affärsintressen i TV-verksamhet i Ryssland. MTG arbetar, både genom sin representation i CTC Medias styrelse och oberoende, med att utvärdera vilka åtgärder som kan komma att tas för att skydda aktieägarnas intressen i den händelse att lagen träder i kraft i sin nuvarande form.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×