Föreslagna ändringar av rysk medielagstiftning

september 26 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.), noterar tillkännagivandet från CTC Media, Inc., av vilket MTG äger 38 procent, om de föreslagna förändringarna av den ryska lagen om massmedier. Den fullständiga texten i tillkännagivandet från CTC Media följer nedan.
MTG följer noga utvecklingen av de föreslagna ändringarna och analyserar vilka potentiella åtgärder som kan komma att vidtas för att skydda aktieägarnas intressen i den händelse lagen träder i kraft. Detta gäller både aktieinnehavet i CTC Media och MTGs övriga affärsintressen i TV-verksamhet i Ryssland.

CTC Medias tillkännagivande är som följer:

”Moskva, Ryssland – 25:e september 2014 – CTC Media Inc. (’CTC Media’ eller ’Bolaget’) (NASDAQ: CTCM), Rysslands ledande oberoende medieföretag, har noterat att de föreslagna förändringarna av den ryska lagen om massmedier har genomgått första läsningen den 23:e september 2014 i det ryska parlamentets underhus, stadsduman. Bolaget noterar att den föreslagna lagen, om den träder i kraft i sin nuvarande form, kommer att begränsa direkt och indirekt utländskt ägande av ryska massmedieföretag och gäller både existerande och framtida utländska ägarintressen. Lagen skulle då träda i kraft den 1:a januari 2016, då, enligt den nuvarande lydelsen av de föreslagna ändringarna, samtliga ryska massmedieföretag, inklusive TV-bolag, skulle behöva uppfylla kravet att icke-ryska företag och individer inte äger mer än 20 procent av det berörda massmedieföretaget. Ryska företag och individer som äger mer än 20 procent av ryska massmedieföretag genom utländska holdingstrukturer kommer att ha ytterligare ett år till januari 2017 för att omstrukturera sådana utländska holdingstrukturer. De föreslagna lagändringarna är föremål för två ytterligare läsningar i underhuset och därefter behandling i federationsrådet och Rysslands presidents bekräftelse. Den andra läsningen är schemalagd till fredag 26:e september 2014.

CTC Media är ett företag med bas i Delaware som direkt och indirekt äger 100 procent av aktierna i ett antal ryska företag som framförallt bedriver TV-underhållningsverksamhet i Ryssland och CIS. CTC Medias aktier är noterade på NASDAQ-börsen i USA och dess aktieägare inkluderar MTG Ryssland AB, ett svenskt företag som ägs direkt och indirekt till 100 procent av Modern Times Group AB, ett svenskt börsnoterat företag som äger ungefär 39 procent av aktierna i CTC Media, Telcrest Investments Limited, ett cypriotiskt onoterat företag som förstås vara ägt av ryska företag och individer och som äger ungefär 25 procent av aktierna i CTC Media, samt ett antal offentliga aktieinnehavare inklusive amerikanska och europeiska institutionella och individuella investerare, som tillsammans innehar ungefär 36 procent av CTC Medias aktier. 

CTC Media följer noga utvecklingen och utvärderar dess eventuella påverkan på Bolaget och dess aktieägare. Samtidigt utvärderar CTC Media alla eventuella åtgärder som Bolaget och dess aktieägare kan komma att vidta. Både för att följa lagen, om den ändras, och för att skydda sina intressen.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×