Förändringar i MTGs ledning

Förändringar i MTGs ledning

Stockholm
May 20, 2015
09.00 CEST
MTG har idag genomfört förändringar i sin ledningsstruktur, för att ytterligare integrera koncernens verksamheter och föra oss ännu närmare våra konsumenter och samarbetspartners på våra marknader.

Dessa förändringar omfattar de omedelbara utnämningarna av MTG Executive Vice President Anders Jensen till VD för MTG Sverige, Kim Poder till VD för MTG Danmark, och Trygve Rønningen till VD för MTG Norge. Landscheferna ansvarar för MTGs fri-TV-, betal-TV- och radioverksamheter i respektive land.

MTGs digitala accelerator MTGx består av Viaplay, Play och Ventures. Jonas Karlén har utnämnts till VD för Viaplay från och med den 18 augusti. Både Jonas och Arnd Benninghof (VD för Play och Ventures) rapporterar till Rikard Steiber, som är Executive Vice President och Chief Digital Officer MTG.

Utöver det blir Executive Vice President MTG, Jette Nygaard-Andersen VD för koncernens fri-TV, Radio- och lokala digitala verksamheter i Centraleuropa (Baltikum, Tjeckien och Bulgarien) samt VD för MTG Broadcasting Technology. Marek Singer kliver ned från rollen som Executive Vice President för att fokusera på rollen som VD för Prima TV, MTGs joint venture i Tjeckien.

MTGs koncernövergripande funktioner är oförändrade och inkluderar MTG Executive Vice President Jakob Mejlhedes ansvar för Program- och innehållsutveckling, och MTG Senior Vice President Peter Nørrelunds ansvar för all sport.

Förändringarna träder i kraft med omedelbar verkan. Inga ytterligare förändringar av koncernens högsta ledning har genomförts.

Förändringarna återspeglar vår vilja att dra nytta av snabbrörliga konsumenttrender på våra marknader i takt med att videotittandet i tilltagande grad sker online, på mobiler och på flera skärmar. Detta för oss ännu närmare vår publik, tack vare de olika kontaktytor som vårt unika utbud av relevanta linjära- och onlinetjänster ger oss. Vår moderna organisation måste därför kombinera lokalt genomförande med centrala koncernfunktioner som driver synergier och operationell effektivitet. Kombinationen av våra landsorganisationer, den digitala acceleratorn MTGx och innehållsverksamheten inom Nice är ett vinnande affärskoncept.

De flesta positioner som skapats i samband med dagens tillkännagivande har tillsatts internt, vilket är ett bevis på styrkan och djupet i gruppen av ledande befattningshavare. Dessa begåvade och erfarna chefer kommer nu att utveckla sina lokala organisationer kan dra maximal nytta av den nya organisationen.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Besök http://www.mtg.com/sv/vara-medarbetare/var-verkstallande-ledning/utnamning-av-seniora-befattningshavare/ för ytterligare information om den verkställande ledningen och http://www.mtg.com/sv/vara-medarbetare/var-verkstallande-ledning/utnamning-av-seniora-befattningshavare/ för övriga utnämningar.

****

Frågor?

www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj klockan 09.00 CET.