Förändringar i MTGs ledning

Förändringar i MTGs ledning

Stockholm
March 9, 2015
16.00 CET
Petra Österlund, MTG Executive Vice President för Modern People, har beslutat sig för att lämna MTG. Hennes ansvarsområden kommer att fördelas mellan andra chefer i koncernen under tiden som MTG söker efter en ny koncerndirektör för personal och HR-frågor (Executive Vice President of Human Resources).

Petra Österlund började på MTG som management trainee 2002, och blev produktchef för MTGs betal-TV-kanaler i Östeuropa och Viasats satellitplattform i Baltikum 2003. Hon tog rollen som Head of Administration 2005 och blev befordrad till Executive Vice President of Modern People 2012.

“Petra, tack för ditt engagemang och din professionalitet under de senaste 12 åren och för dina bidrag till MTGs utveckling under en tid då både vår verksamhet och dialog med våra intressenter har genomgått stora förändringar. Vägen från trainee till medlem av vår koncernledning visar vad som är möjligt för begåvade och talangfulla lagspelare. Vi önskar dig lycka till med dina nya utmaningar.”

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2014 klockan 16.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release