Förändringar i lednings- och organisationsstruktur

Förändringar i lednings- och organisationsstruktur

Stockholm
October 24, 2011
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har organiserat om sin lednings- och organisationsstruktur genom utnämningen av Jørgen Madsen till Executive Vice President of Nordic Broadcasting och Anders Nilsson till Executive Vice President of Central European Broadcasting. Irina Gofman fortsätter sitt jobb som Executive Vice President of Russian & CIS Broadcasting samt chef för kanalverksamheten i Central- och Östeuropa. Den verkställande ledningsgruppen, bestående av nio personer som rapporterar direkt till VD och koncernchef Hans-Holger Albrecht, innefattar även Mathias Hermansson (Chief Financial Officer), Martin Lewerth (Executive Vice President of Pay-TV and Technology), Patrick Svensk (Executive Vice President of Content), Marc Zagar (Executive Vice President of Finance), Petra Colleen (Executive Vice President of Administration) samt Laurence Miall d’Août (Executive Vice President), som efter kommande föräldraledighet kommer att återvända till en ny och än så änge inte tillkännagiven position. Samtliga ovan nämnda befattningshavare var redan medlemmar i koncernens ledningsgrupp och har tillsammans i genomsnitt arbetat för MTG i 11 år.

Koncernens nordiska betal-TV-verksamheter kommer nu att drivas av Hans Skarplöth, som rapporter till Jørgen Madsen. Fri-TV-verksamheterna kommer att drivas på landsbasis och rapporterar också till Jørgen Madsen. Manfred Aronsson ansvarar för Sverige, Kim Poder för Danmark och Lasse Kokvik för Norge. P4 Radio i Norge rapporterar också till Jørgen Madsen. Verksamheten för betal-TV på tillväxtmarknaderna kommer på motsvarande sätt att drivas på integrerad regional basis, medan fri-TV- och radio-verksamheterna fortsätter att drivas på landsbasis. Förvärv och utveckling av innehåll kommer att koordineras över de geografiska marknaderna och inkluderar tillsättningen av landschefer inom norden och tillväxtmarknaderna.

Koncernen tillkännager även idag tillsättningen av Joseph Hundah som VD för koncernens afrikanska TV-verksamheter, som omfattar fri-TV-kanalen Viasat1 i Ghana och koncernens betal-TV-verksamheter i Kenya, Nigeria, Tanzania och Uganda. Joseph har arbetat för den sydafrikanska betal-TV-operatören M-Net och Supersport (ägt av Naspers) från 2001 och har varit verkställande direktör för satellit-TV-plattformen MultiChoice i Nigeria från 2008. Joseph rapporterar direkt till Hans-Holger Albrecht.

Hein Espen Hattestad, tidigare VD för MTG Norge, har valt att lämna koncernen.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: ”Dessa förändringar återspeglar det faktum att MTG under de senaste åren växt en hel del, både i storlek och fokus, samt att vår bransch idag förändras snabbare än någonsin och blir mer och mer konkurrensutsatt. Vår framgång har alltid drivits av förmågan att konstant vara nyskapande och utmana konventioner, att effektivt dela på kunskap och information kring best practice, att ta och genomföra beslut snabbt samt att skapa synergier tack vare att vi ständigt förbättrar vår effektivitet. Vi har den största geografiska närvaron i Europa och våra Viasat-kanaler finns idag tillgängliga i 35 länder på våra egna plattformar, tredjeparts nätverk och internet. Det är därför viktigare än någonsin för oss att kunna kombinera individuell marknadsförståelse och -anpassning med optimala regionala och centrala ledningsfunktioner. Detta är en påtaglig förändring för oss och kapaciteten att genomföra dessa tillsättningar internt visar tydligt styrkan och djupet i våra resurser.”

”Jag vill även ta tillfället i akt att tacka Hein Espen för hans betydande bidrag till koncernens utveckling under de senaste tio åren och önska honom lycka till i framtiden. Jag vill även välkomna Joseph till koncernen i en ny roll som tydligt visar på vårt fokus på att utveckla vår närvaro i Afrika.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 29 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 34 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio  länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 35 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq  OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2011 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf