Förändringar i antalet utfärdade och utestående aktier

Förändringar i antalet utfärdade och utestående aktier

Stockholm
June 30, 2011
17.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att koncernens totala antal utfärdade aktier har ökat från 67.407.124 till 67.647.124 under juni månad efter att 240.000 C-aktier utfärdats och återköpts den 15 juni 2011. Koncernens totala antal utestående aktier har ökat från 66.342.124 till 66.403.237 efter distributionen av 61.113 B-aktier till deltagarna i 2008 års prestationsbaserade incitamentsprogram i slutet av april.

Det totala antalet utfärdade och utestående A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.410.852. Det totala antalet utfärdade B-aktier är oförändrat och uppgår till 60.371.272, medan det totala antalet utestående B-aktier har ökat till 59.992.385 i samband med distributionen av aktier enligt ovan. MTG innehar sammanlagt 378.887 B-aktier och samtliga 865.000 utfärdade C-aktier som egna aktier.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. Det totala antalet rösträtter i bolaget har ökat från 125.104.792 till 125.344.792 under juni månad, medan det totala antalet rösträtter exklusive de egna aktier som innehas av MTG uppgår till 124.100.905. Det totala aktiekapitalet har ökat från 337.035.620 kronor till 338.235.620 kronor.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Jacob Waern Tel:  +46 (0) 736 992 991 E-post: press@mtg.se

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf