Förändringar i antalet utfärdade och utestående aktier

juni 30 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att koncernens totala antal utfärdade aktier har ökat från 67.407.124 till 67.647.124 under juni månad efter att 240.000 C-aktier utfärdats och återköpts den 15 juni 2011. Koncernens totala antal utestående aktier har ökat från 66.342.124 till 66.403.237 efter distributionen av 61.113 B-aktier till deltagarna i 2008 års prestationsbaserade incitamentsprogram i slutet av april.

Det totala antalet utfärdade och utestående A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.410.852. Det totala antalet utfärdade B-aktier är oförändrat och uppgår till 60.371.272, medan det totala antalet utestående B-aktier har ökat till 59.992.385 i samband med distributionen av aktier enligt ovan. MTG innehar sammanlagt 378.887 B-aktier och samtliga 865.000 utfärdade C-aktier som egna aktier.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. Det totala antalet rösträtter i bolaget har ökat från 125.104.792 till 125.344.792 under juni månad, medan det totala antalet rösträtter exklusive de egna aktier som innehas av MTG uppgår till 124.100.905. Det totala aktiekapitalet har ökat från 337.035.620 kronor till 338.235.620 kronor.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×