Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

februari 28 2014

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att totalt 10.698 A-aktier har omstämplats till B-aktier i januari på begäran av aktieägare. Det totala antalet utfärdade B-aktier har därmed ökat från 61.763.633 till 61.774.331 och det totala antalet utfärdade A-aktier har följaktligen minskat från 5.018.491 till 5.007.793. 

Totalt antal C-aktier är oförändrat 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 159.413 B-aktier och samtliga 865.000 utfärdade C-aktier i eget lager. Totalt antal utestående aktier är därmed oförändrat 66.622.711.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 112.813.543 till 112.717.261 i januari. Det totala antalet rösträtter exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktier minskade från 111.789.130 till 111.692.848.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×