Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Stockholm
February 28, 2014
12.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att totalt 10.698 A-aktier har omstämplats till B-aktier i januari på begäran av aktieägare. Det totala antalet utfärdade B-aktier har därmed ökat från 61.763.633 till 61.774.331 och det totala antalet utfärdade A-aktier har följaktligen minskat från 5.018.491 till 5.007.793. 

Totalt antal C-aktier är oförändrat 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 159.413 B-aktier och samtliga 865.000 utfärdade C-aktier i eget lager. Totalt antal utestående aktier är därmed oförändrat 66.622.711.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 112.813.543 till 112.717.261 i januari. Det totala antalet rösträtter exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktier minskade från 111.789.130 till 111.692.848.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Investerare och analytikerTel:                              +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                              +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2014 klockan 12.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release