Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

augusti 30 2013

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att totalt 860.440 A-aktier har omstämplats till B-aktier under augusti. Det totala antalet A-aktier har därmed minskat från 5.878.931 till 5.018.491 medan det totala antalet B-aktier följaktligen ökat från 60.903.193 till 61.763.633. 

Totalt antal C-aktier är oförändrat 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 159.413 B-aktier och samtliga av de 865.000 utfärdade C-aktierna. Totalt antal utestående aktier är därmed 66.622.711.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 120.557.503 till 112.813.543 i augusti. Det totala antalet rösträtter exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktier minskade från 119.533.090 till 111.789.130.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×