Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Stockholm
August 30, 2013
15.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att totalt 860.440 A-aktier har omstämplats till B-aktier under augusti. Det totala antalet A-aktier har därmed minskat från 5.878.931 till 5.018.491 medan det totala antalet B-aktier följaktligen ökat från 60.903.193 till 61.763.633. 

Totalt antal C-aktier är oförändrat 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 159.413 B-aktier och samtliga av de 865.000 utfärdade C-aktierna. Totalt antal utestående aktier är därmed 66.622.711.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 120.557.503 till 112.813.543 i augusti. Det totala antalet rösträtter exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktier minskade från 119.533.090 till 111.789.130.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, KommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 klockan 15.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release