Förändring i antalet aktier och rösträtter

april 30 2012

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att koncernens totala antal utestående akter ökade från 66.403.237 till 66.612.522 i april till följd av distributionen av 209.285 B-aktier till deltagare i koncernens långsiktiga incitamentsprogram 2009. Koncernens antal utestående B-aktier ökade därmed från 60.524.306 till 60.733.951 i slutet av april. Koncernens antal utestående A-aktier är oförändrat och uppgår till 5.878.931 aktier.

Koncernens antal utfärdade aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124. Efter distributionen av 209.285 B-aktier äger MTG nu totalt 169.602 B-aktier och 865.000 C-aktier som egna aktier. Ägare till C-aktier är inte berättigade till utbetalning av aktieutdelning.

Antalet rösträtter i MTG är oförändrat och uppgår till 120.557.503. Aktiekapitalet är också oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×