Förändring i antalet aktier och rösträtter

Förändring i antalet aktier och rösträtter

Stockholm
April 30, 2012
12.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att koncernens totala antal utestående akter ökade från 66.403.237 till 66.612.522 i april till följd av distributionen av 209.285 B-aktier till deltagare i koncernens långsiktiga incitamentsprogram 2009. Koncernens antal utestående B-aktier ökade därmed från 60.524.306 till 60.733.951 i slutet av april. Koncernens antal utestående A-aktier är oförändrat och uppgår till 5.878.931 aktier.

Koncernens antal utfärdade aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124. Efter distributionen av 209.285 B-aktier äger MTG nu totalt 169.602 B-aktier och 865.000 C-aktier som egna aktier. Ägare till C-aktier är inte berättigade till utbetalning av aktieutdelning.

Antalet rösträtter i MTG är oförändrat och uppgår till 120.557.503. Aktiekapitalet är också oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 klockan 12.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release