Förändring i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Förändring i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Stockholm
February 28, 2017
16.00 CET
MTG tillkännagav idag att totalt 400 A-aktier har omstämplats till B-aktier under februari. Det totala antalet A-aktier har därmed minskat från 5.007.793 till 5.007.393 medan det totala antalet B-aktier följaktligen ökat från 61.774.331 till 61.774.731.

Totalt antal C-aktier är oförändrat om 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 118.308 B-aktier och samtliga av de 865.000 utfärdade C-aktierna. Totalt antal utestående aktier är därmed 66.663.816.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 112.717.261 till 112.713.661 i februari. Det totala antalet rösträtter, exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktierna, minskade från 111.733.953 till 111.730.353.

****

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com Facebook Twitter LinkedIn InstagramMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017 klockan 16:00 CET.

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF