Förändring av antalet rösträtter

februari 28 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att det totala antalet A-aktier har minskat från 6.636.813 till 6.410.852 i februari, efter att 225.961 A-aktier omklassificerats till B-aktier. Det totala antalet B-aktier har följaktligen ökat från 59.705.311 till 59.931.272. Det totala antalet utestående aktier är därmed oförändrat och uppgår till 66.342.124. MTG innehar även totalt 1.065.000 C-aktier. Det totala antalet utfärdade MTG aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. På grund av omvandlingen har det totala antalet rösträtter i bolaget minskat från 127.138.441 till 125.104.792. Det totala antalet rösträtter exklusive de C-aktier som ägs av MTG uppgår till 124.039.792. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 337.035.620.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×