Förändring av antalet rösträtter

Förändring av antalet rösträtter

Stockholm
February 28, 2011
17.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att det totala antalet A-aktier har minskat från 6.636.813 till 6.410.852 i februari, efter att 225.961 A-aktier omklassificerats till B-aktier. Det totala antalet B-aktier har följaktligen ökat från 59.705.311 till 59.931.272. Det totala antalet utestående aktier är därmed oförändrat och uppgår till 66.342.124. MTG innehar även totalt 1.065.000 C-aktier. Det totala antalet utfärdade MTG aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. På grund av omvandlingen har det totala antalet rösträtter i bolaget minskat från 127.138.441 till 125.104.792. Det totala antalet rösträtter exklusive de C-aktier som ägs av MTG uppgår till 124.039.792. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 337.035.620.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2011 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf