Förändring av antalet röster

Förändring av antalet röster

Stockholm
March 29, 2018
08.00 CEST
MTG tillkännagav idag att antalet MTG A-aktier har minskat med 40 A-aktier och antalet MTG B-aktier har ökat med samma antal som en följd av en aktieägares omstämpling, vilket innebär att det totala antalet röster i MTG under mars 2018 minskat från 112.713.661 till 112.713.301.

Totalt antal utfärdade aktier är oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor.

Till följd av omstämplingen från A-aktier till B-aktier, har antalet A-aktier minskat från 5.007.393 till 5.007.353. Antalet B-aktier har ökat från 61.774.731 till 61.979.771 till följd av omstämplingen från A-aktier till B-aktier och efter att 205.000 C-aktier i eget innehav omstämplats till B-aktier. MTG innehar 261.875 egna B-aktier och samtliga 660.000 C-aktier.

Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. Antalet röster, exklusive de aktier som MTG har i eget innehav, uppgår till 111.791.426.

Omstämplingarna har registrerats under mars 2018.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar tv, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 klockan 08.00 CET.

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF