FÖRÄNDRING AV ANTAL UTFÄRDADE AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

FÖRÄNDRING AV ANTAL UTFÄRDADE AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

Stockholm
June 30, 2010
17.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att antalet utfärdade aktier har ökat till 67.000.207 efter att 215.000 nya C-aktier utfärdats och omedelbart återköpts den 18 juni 2010  i enlighet med villkoren i det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 17 maj 2010. Det totala antalet utestående aktier är oförändrat och uppgår till 65.935.207 och det totala antalet utfärdade och utestående A och B-aktier är oförändrat och uppgår till 6.637.073 respektive 59.298.134 aktier. Koncernen äger nu totalt 1.065.000 C-aktier. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. MTGs aktiekapital har ökat till 335.001.035 kronor

Varje A-aktie berättigar ägaren till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Det totala antalet rösträtter i MTG har ökat till 126.733.864 från 126.518.864 till följd av de nya utfärdade aktierna. Det totala antalet rösträtter exklusive de C-aktier som ägs av MTG uppgår till 125.668.864.

 

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:                               +44 (0) 791 2280 850E-post:                          bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni  2010 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf