FÖRÄNDRING AV ANTAL UTFÄRDADE AKTIER OCH RÖSTRÄTTER

juni 30 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att antalet utfärdade aktier har ökat till 67.000.207 efter att 215.000 nya C-aktier utfärdats och omedelbart återköpts den 18 juni 2010  i enlighet med villkoren i det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av MTGs årsstämma den 17 maj 2010. Det totala antalet utestående aktier är oförändrat och uppgår till 65.935.207 och det totala antalet utfärdade och utestående A och B-aktier är oförändrat och uppgår till 6.637.073 respektive 59.298.134 aktier. Koncernen äger nu totalt 1.065.000 C-aktier. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning. MTGs aktiekapital har ökat till 335.001.035 kronor

Varje A-aktie berättigar ägaren till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Det totala antalet rösträtter i MTG har ökat till 126.733.864 från 126.518.864 till följd av de nya utfärdade aktierna. Det totala antalet rösträtter exklusive de C-aktier som ägs av MTG uppgår till 125.668.864.

 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×