FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Stockholm
November 30, 2010
17.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 297.002 nya B-aktier har utfärdats under november månad till följd av inlösen av personaloptioner i linje med villkoren för 2006 och 2007 års incitamentsprogram. Det totala antalet B-aktier har därmed ökat från 59.408.309 till 59.705.311 under november, medan det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.636.813. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat från 66.045.122 till 66.342.124 under november. Därutöver äger koncernen 1.065.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier har därmed ökat från 67.110.122 till 67.407.124. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har därmed ökat från 126.841.439 till 127.138.441. MTGs aktiekapital har ökat från 335.550.610 kronor till 337.035.620 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst.

 

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel: +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2010 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf