FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

november 30 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 297.002 nya B-aktier har utfärdats under november månad till följd av inlösen av personaloptioner i linje med villkoren för 2006 och 2007 års incitamentsprogram. Det totala antalet B-aktier har därmed ökat från 59.408.309 till 59.705.311 under november, medan det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.636.813. Det totala antalet utestående aktier har därmed ökat från 66.045.122 till 66.342.124 under november. Därutöver äger koncernen 1.065.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier har därmed ökat från 67.110.122 till 67.407.124. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har därmed ökat från 126.841.439 till 127.138.441. MTGs aktiekapital har ökat från 335.550.610 kronor till 337.035.620 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst.

 


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×