FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

maj 31 2010

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att 26.666 nya B-aktier har utfärdats under maj månad till följd av inlösen av personaloptioner hänförliga till 2005 års incitamentsprogram. Det totala antalet B-aktier har ökat till 59.298.134 från 59.271.468  under maj, medan det totala antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 6.637.073. Det totala antalet utestående aktier uppgår därmed till 65.935.207. Därutöver äger koncernen 850.000 C-aktier och det totala antalet utfärdade aktier uppgår därmed till 66.785.207. Ägare av C-aktier är inte berättigade till vinstutdelning.

Det totala antalet röster i MTG har ökat till 126.518.864 från 126.492.198 till följd av de nya utfärdade aktierna. MTGs aktiekapital uppgår nu till 333.926.035 kronor. Varje A-aktie berättigar ägaren till tio röster och varje B- och C-aktie berättigar till en röst. 

*** 

För ytterligare information, besök www.mtg.se (http://www.mtg.se/) eller kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel:                              +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Matthew Hooper
Tel:                               +44 (0) 7768 440 414
E-post:                          investor.relations@mtg.se
Pressfrågor:
Bert Willborg
Tel:                               +44 (0) 791 2280 850
E-post:                          bert.willborg@mtg.se
MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden. 

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj  2010 klockan 17.00 CET.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×