Förändrat utbytesföhållande för amerikanska depåbevis

Förändrat utbytesföhållande för amerikanska depåbevis

Stockholm
February 22, 2002
15.40 CET

FÖRÄNDRAT UTBYTESFÖHÅLLANDE FÖR AMERIKANSKA DEPÅBEVIS Den internationella mediakoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att företaget förändrar utbytesförhållandet mellan sina B-aktier och sina amerikanska depåbevis, ADS - American Depositary Shares, vilka handlas på NASDAQ. Det nuvarande utbytesförhållandet där ett (1) depåbevis motsvarar fem (5) B-aktier kommer att ändras så att ett (1) depåbevis motsvarar en (1) B-aktie. Förändringen i utbytesförhållandet mellan depåbevis och B-aktier syftar till att öka omsättningen i handeln i depåbevis på NASDAQ, samt underlätta utländskt aktieägande i MTG. Varje ägare av depåbevis kommer att erhålla ytterligare fyra (4) depåbevis för varje ägt depåbevis. Avräkningsdag är 7 mars och förändringen träder i kraft den 8 mars 2002. Symbolen (MTGNY) och CUSIP- koden kommer att gälla även framledes. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, säger i en kommentar: "MTG är ett internationellt mediabolag verksamt i Europa, Amerika och Asien med flera utländska aktieägare. Denna förändring är avsedd att göra det enklare för internationella investerare att förvärva aktier i MTG." MTGs helårsresultat för 2001 visade en försäljningsökning på 18 procent jämfört med föregående år, en ökning av rörelseresultatet, exklusive extraordinära poster, med 106 procent, samt en vinst efter skatt på 121 (-297) miljoner kronor. För att ytterligare öka omsättningen i handeln i depåbevis kommer the Bank of New York att erbjuda innehavare av B-aktier kostnadsfri konvertering till depåbevis under april 2002. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Patrik Linzenbold, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 53 Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länderoch new media - text- TV, Everyday interaktiv TV, internet- och mobilportal), Radio ( lokala och nationella nätverk i fem länder), Publishing (affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/22/20020222BIT00800/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer