FÖRÄNDRAD REDOVISNING AV VINSTANDEL FRÅN INTRESSEBOLAGET CTC MEDIA, INC.

FÖRÄNDRAD REDOVISNING AV VINSTANDEL FRÅN INTRESSEBOLAGET CTC MEDIA, INC.

Stockholm
April 7, 2006
15.55 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolaget med start den 1 januari 2006 kommer att redovisa sin vinstandel från intressebolaget CTC Media, Inc. med ett kvartals fördröjning. Den finansiella informationen från CTC Media är fortsättningsvis inte tillgänglig för MTG före publicerandet av sina kvartalsrapporter. Redovisningen är i linje med hur MTG redan redovisar sin vinstandel från intressebolaget P4 Radio Hele Norge ASA.

MTG kommer således i sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2006 att redovisa sin vinstandel på 43.1% av CTCs resultat för det fjärde kvartalet 2005. MTGs vinstandel från CTC uppgick som tidigare redovisats till 138 Mkr för det fjärde kvartalet 2005. MTG redovisar således CTCs resultat för det första kvartalet 2006 i sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2006. Som ett resultat av denna förändring har MTG omräknat sina räkenskaper för samtliga kvartal under 2005 (se bifogat dokument), för att erbjuda jämförbara siffror mellan åren. Förändringen påverkar inte koncernens kassaflöde för 2005. MTG redovisar resultatet för det första kvartalet den 26 april 2006. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 21 länder i Europa och Viasat når över 80 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf