Finanstidningen ökar mest

Finanstidningen ökar mest

Stockholm
September 1, 1999
17.22 CEST

FINANSTIDNINGEN ÖKAR MEST Finanstidningen ökade mest i svensk dagspress under första halvåret, enligt upplagesifforna från Tidningsstatistisk, TS, som offentliggjordes idag. Tidningens upplaga ökade med 38,8 procent. Finanstidningen, som ingår i affärsområdet Publishing inom Modern Times Group MTG AB, hade en TS-upplaga på 16.100 under första halvåret, en ökning med 4.500 exemplar. Jämförelsevis ökade Dagens Industri med 3,1 procent vilket motsvarar 3.400 exemplar. Det är därmed första gången som Finanstidningen ökar snabbare än Dagens Industri inte bara procentuellt utan också i absoluta tal. Finanstidningen, som förvärvades av MTG i fjol, är en del av mediekoncernens strategi att satsa på finansinformation. Där ingår också affärsmagasinet Kapital som startade i våras och som för första gången finns med i TS siffror. Upplagan andra kvartalet var 83.400. I satsningen på finansinformation ingår också Dolly, ett affärsmagasin om människor och idéer, samt TV8 som förvärvades från Ratos tidigare i veckan. För ytterligare information kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, på telefon +46-8-562 000 50 eller HC Ejemyr, affärsområdeschef MTG Publishing, på telefon +46-8-562 000 63. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/01/19990901BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/01/19990901BIT00460/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer