Finanstidningen ökar mest i svensk dagspress

Finanstidningen ökar mest i svensk dagspress

Stockholm
February 28, 2001
21.24 CET

FINANSTIDNINGEN ÖKAR MEST I SVENSK DAGSPRESS Finanstidningen ökade mest i svensk dagspress under helåret 2000, enligt upplagesiffrorna från Tidningsstatistik, TS, som offentliggjordes ikväll. Tidningens upplaga ökade med 58,4 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 10.100 exemplar. Finanstidningen hade en TS-upplaga på 27.400 under år 2000, jämfört med 17.300 föregående år. Finanstidningen ingår i affärsområdet Publishing inom Modern Times Group MTG AB. Affärsområdet fokuserar på det arbete som påbörjades under år 2000 med finansiella tjänster; där ingår förutom Finanstidningen även webbsajten finanstidningen.se, månadsmagasinet Kapital, analytikerträffar genom financialhearings.com och TV8. Modern Tider och Brombergs Bokförlag ingår också. Även Moderna Tider hade en rekordutveckling under år 2000, enligt Tidningsstatistik. Upplagan ökade till 18.600 andra halvåret från 9.600 första halvåret, vilket motsvarar en uppgång med på 93,7 procent under året. Utslaget på helåret blev upplagan 13.600. Några jämförelsesiffror för föregående år finns inte, då Moderna Tider tidigare inte deltog i Tidningsstatistiks mätningar. - Både Finanstidningen och Moderna Tider hade en fantastisk utveckling under 2000. TS-siffrorna är ytterligare en bekräftelse på det, säger Michael Porseryd, VD för Finanstidningen och chef för affärsområdet. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@sharedvalue.net eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG, 08-562 000 50, Michael Porseryd, VD Finanstidningen och chef affärsområde Publishing, 070-454 23 08, eller Bert Willborg, informationsansvarig MTG, 070-727 70 22. Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01120/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer