Finanstidningen och Financial Times i samarbete

Finanstidningen och Financial Times i samarbete

Stockholm
March 20, 2001
20.42 CET

FINANSTIDNINGEN OCH FINANCIAL TIMES I SAMARBETE Financial Times helgtidning Weekend FT, inklusive bilagan How To Spend It, kommer att delas ut till Finanstidningens helårsprenumeranter på söndagar. Det unika samarbetet mellan Finanstidningen och Financial Times tillkännagavs idag. - Det är otroligt glädjande att Financial Times, som är världens mest respekterade dagliga affärstidning, valt Finanstidningen i Sverige som samarbetspartner, säger Michael Porseryd, affärsområdeschef för Publishing inom Modern Times Group MTG AB och tillika VD för Finanstidningen. Finanstidningen ges ut tisdag-lördag. Med Weekend FT och How To Spend It på söndagar läggs en sjätte utgivningsdag till de nuvarande fem dagar Finanstidningen kommer ut på. Finanstidningen ökade mest i svensk dagspress under helåret 2000, enligt Tidningsstatistik TS. Upplagan gick upp med 58,4 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 10.100. - Vi är övertygade om att Weekend FT och How To Spend It ger ett betydande mervärde för våra nuvarande helårsprenumeranter och att den högkvalitativa söndagsläsningen dessutom ska locka nya prenumeranter, säger Michael Porseryd. Weekend FT och How To Spend ska delas ut på söndagar för helårsprenumeranter i Stockholm, Göteborg samt Malmö/Lund. Redan nästa söndag finns Financial Times helgtidning i Göteborg och Malmö/Lund- regionen. I Stockholm sker starten i april. Nya helårsprenumeranter får också fem nummer av Moderna Tider gratis. Månadsmagasinet Kapital ingår redan för helårsprenumeranterna. Affärsområdet Publishing fokuserar på det arbete som påbörjades under år 2000 med finansiella tjänster; där ingår förutom Finanstidningen även webbsajten finanstidningen.se, Kapital, analytikerträffar genom financialhearings.com och TV8. Moderna Tider, liksom Brombergs Bokförlag, är också en del av affärsområdet. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@sharedvalue.net eller kontakta: Michael Porseryd, VD Finanstidningen och chef affärsområde Publishing, 070-454 23 08, eller Bert Willborg, informationsansvarig MTG, 070-727 70 22. Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT01370/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/20/20010320BIT01370/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0002.doc
Visa mer filer