Finanstidningen nyförvärv i expansiva MTG:s rörelse

Finanstidningen nyförvärv i expansiva MTG:s rörelse

Stockholm
May 13, 1998
13.00 CEST

FINANSTIDNINGEN NYFÖRVÄRV I EXPANSIVA MTG:S RÖRELSE Modern Times Group MTG AB, förvärvar Mats Arnhögs andel av FinansTidningen. Uppgörelsen träffades på onsdagen i Stockholm. Efter affären innehar MTG 96,7 procent av FinansTidningen. MTG, som är en internationell mediakoncern, har därmed gjort en inbrytning på den expansiva affärspressmarknaden. - FinansTidningen är verksam på en marknad som vi bedömer har en kraftig tillväxt. Vi ser en stark annonskonjunktur, säger Pelle Törnberg, VD i MTG. MTG har sedan flera år drivit framgångsrika tidningsprojekt, där storstadstidningen Metro rönt stor uppmärksamhet. Förvärvet av FinansTidningen markerar MTG:s ambition att inte bara starta utan också förvärva och utveckla befintliga mediaprodukter. - För MTG känns det naturligt att utveckla tidningsrörelsen. Kvalitetsmässigt bedömer vi FinansTidningen vara Sveriges bästa affärstidning med en uttalad inriktning på kvalificerad ekonomisk information. Dessutom är det tilltalande att FinansTidningen har satsat på en god IT- och juridik-journalistik men också en uppmärksammad kulturbevakning, säger Pelle Törnberg. - Affären innebär slutet av en epok i FinansTidningen historia. Det är min övertygelse att den även markerar inledningen av en ny spännande fas i tidningens utveckling. Vad FinansTidningen behöver idag är främst en ägare som kan ge långsiktig konkurrenskraft åt tidningen och utvecklingsmöjligheter för både tidningen och dess personal. FinansTidningen har byggt upp en kompetens, en kundstock och ett varumärke som kan få ett mycket stort värde och utvecklas på ett helt annat sätt i en större mediakoncern. Jag är övertygad om att MTG blir en utmärkt ägare för FinansTidningen, säger Mats Arnhög. Förvärvet har genomförts genom likvid med MTG B-aktier från Invik & Co. AB som i utbyte har erhållit en andel i den av MTG innehavda optionen att från Kinnevik förvärva aktier i Millicom International Cellular SA. Påverkan av denna affär på MTG:s resultat beräknas, på kort sikt, bli marginell. MTG är inne i en fas av stark konsolidering och visade enligt delårsrapporten för första kvartalet 1998 att den ekonomiska utvecklingen har mycket positiva förtecken. MTG redovisar för första kvartalet en omsättningsökning med 25 procent och en förbättring av resultatet före avskrivningar med 80 Mkr till -8 Mkr. Stockholm den 13 maj 1998 För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00170/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer