FINANSIELLT RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER 2004

FINANSIELLT RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER 2004

Stockholm
October 19, 2004
13.00 CEST

FINANSIELLT RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER 2004 Stockholm 19 oktober 2004 - Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag resultat för det tredje kvartalet och årets nio första månader 2004. HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET · FÖRSÄLJNINGEN STEG MED 8% TILL 1.550 (1.436) MKR · FÖRSÄLJNINGEN FÖR TV3 SKANDINAVIEN STEG MED · 17% TILL 493 (421) MKR · RÖRELSERESULTATET ÖKADE MED 7% TILL 58 (54) MKR EXKLUSIVE 381 MKR I NETTOVINST FRÅN FÖRSÄLJNING AV SDI MEDIA · RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 407 (44) MKR · RESULTATET PER AKTIE UPPGICK TILL 6,13 (0,67) KRONOR HÖJDPUNKTER ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER ·FÖRSÄLJNINGEN STEG MED 7% TILL 4.893 (4.580) MKR ·FÖRSÄLJNINGEN FÖR TV3 SKANDINAVIEN ÖKADE MED 13% TILL 1.615 (1.424) MKR ·RÖRELSERESULTATET STEG MED 12% TILL 327 (293) MKR EXKLUSIVE 381 MKR I NETTOVINST FRÅN FÖRSÄLJNING AV SDI ·RESULTATET EFTER SKATT UPPGICK TILL 548 (127) MKR ·RESULTATET PER AKTIE STEG TILL 8,25 (1,91) KRONOR Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: "Vi fortsätter vår strategi att utveckla både fri- och betal-TV- verksamheterna i Skandinavien samt i tillväxtområden i Central- och Östeuropa. Den integrerade Viasat-plattformen ger oss synergier och genererar intäkter från flera olika källor. Fri-TV-verksamhetens utveckling under det för annonsmarknaderna säsongsmässigt svagaste kvartalet visar på hur våra investeringar i program ger resultat och vi fortsätter att öka våra marknadsandelar på alla marknader. Vi har även framgångsrikt implementerat den nya säkra krypteringstekniken för Viasats premiumkanaler för att eliminera piratverksamheten på plattformen och vi har stärkt vårt premiumutbud ytterligare samtidigt som vi har bibehållit vår roll som prisledande aktör på samtliga marknader." För ytterligare information, besökwww.mtg.se, skicka e-post tillinfo@mtg.seeller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Ekonomidirektör tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV- operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcasting DTH satellit TV plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler till tittare i 15 länder i Europa och Viasat når över 50 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT21060/wkr0001.pdf Hela rapporten

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf