Finansiellt resultat för perioden januari- juni 2001

Finansiellt resultat för perioden januari- juni 2001

Stockholm
August 6, 2001
16.00 CEST

MODERN TIMES GROUP MTG AB FINANSIELLT RESULTAT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2001 Stockholm den 6 augusti 2001 - Modern Times Group MTG AB ('MTG') (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB; NASDAQ: MTGNY) tillkännagav i dag sitt preliminära resultat för det första halvåret 2001. ·NETTOOMSäTTNINGEN STEG MED 21% TILL 3.135 (2.587) MKR, TROTS EN SVAGARE ANNONSMARKNAD ·RöRELSERESULTATET FRåN ETABLERADE VERKSAMHETER STEG MED 133% TILL 277 (119) MKR, TROTS DEN STARKA DOLLARNS NEGATIVA INVERKAN MED 40 MKR ·ABONNEMANGSINTäKTERNA FöR BETAL-TV STEG MED 38% TILL 975 (705) MKR ·BYTET TILL DIGITAL DEKODER FöR ALLA PREMIUMABONNENTER HAR AVSLUTATS OCH DE ANALOGA SäNDNINGARNA AV BETAL-TV-KANALERNA äR AVSTäNGDA ·VIASAT GULD-ABONNENTERNA öKADE MED 43% TILL 420.000 JäMFöRT MED MOTSVARANDE TID I FJOL; UNDER ANDRA KVARTALET VALDE 91% AV ALLA NYA DIGITAL-TV-ABONNENTER VIASAT GULD ·SDI STÄRKTE SIN POSITION SOM LEDANDE PÅ VÄRLDSMARKNADEN INOM TEXTNING TILL DVD · FINANSIELL SAMMANFATTNING (Mkr) Q2 Q2 2000 H1 H1 2000 2001 * 2001 * Etablerade verksamheter Nettoomsättning 1.623 1.397 3.131 2.586 Resultat före avskrivningar 239 176 397 243 Resultat efter avskrivningar 174 100 277 119 Nyinvesteringar Nettoomsättning 4 1 4 1 Resultat före avskrivningar -63 -10 -100 -11 Resultat efter avskrivningar -59 -10 -96 -11 Summa nettoomsättning 1.627 1.398 3.135 2.587 Resultat före avskrivningar 176 166 297 232 Resultat efter avskrivningar 115 71 181 212 Realisationsvinst och avyttrade 0 -19 0 104 verksamheter Resultat efter finansiella 88 43 126 183 poster Resultat per aktie, efter full 0,56 0,34 0,90 1,74 utspädning * Justerad för förändringar i svenska redovisningsprinciper och förändringar i organisationsstrukturen sedan andra kvartalet 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010806BIT00500/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010806BIT00500/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010806BIT00500/bit0003.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.pdf
Visa mer filer