FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER 2005

FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER 2005

Stockholm
October 24, 2005
13.00 CEST

Stockholm den 24 oktober 2005 - Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det tredje kvartalet och årets nio första månader 2005. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS och rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET • Försäljningen steg med 19% till 1.846 (1.550) Mkr • Rörelseresultatet näst intill tredubblades till 227 (84) Mkr, (2004 exklusive 381 Mkr i nettovinst från försäljning av SDI Media) • Rekordökning för ett tredje kvartal med 42.000 nya DTH premiumabonnenter • Försäljningen för Fri-TV Skandinavien steg med 10% till 642 (581) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 101 (-46) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 177 (430) Mkr, (2004 inkluderade 381 Mkr i nettovinst från försäljning av SDI Media) • Resultatet per aktie uppgick till 2,67 (6,48) kronor HÖJDPUNKTER ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER • Försäljningen steg med 14% till 5.567 (4.893) Mkr • Rörelseresultatet ökade med 83% till 742 (405) Mkr, (2004 exklusive 381 Mkr i nettovinst från försäljning av SDI Media) • Nettoökningen av DTH premiumabonnenter uppgick till 95.000 • Försäljningen för Fri-TV Skandinavien steg med 10% till 2.080 (1.899) Mkr och rörelseresultatet ökade till 304 (18) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 867 (617) Mkr (2005 inkluderar 389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier i TV4, 2004 inkluderade 381 Mkr i nettovinst från försäljning av SDI Media) • Resultatet per aktie uppgick till 13,04 (9,29) kronor Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef, kommenterade: ”Vi har återigen redovisat ett rekordhögt rörelseresultat, och vi har samtidigt levererat en tvåsiffrig rörelsemarginal för verksamheten för det säsongsmässigt svagaste kvartalet under året. Samtliga kärnområden inom broadcasting genererade stark försäljningstillväxt och högre marginaler. Vi har sett stark tillväxt i vår skandinaviska fri-TV-verksamhet och verksamheten har gynnats av minskade distributionskostnader och höga marginaler på den ökade försäljningen. Sommarens rekordintag av premiumabonnenter på Viasats betal-TV-plattform i Norden återspeglar vårt utökade programinnehåll och vår position som prisledande aktör på marknaden. Samtidigt har våra östeuropeiska verksamheter dragit nytta av marknadstillväxten och de väletablerade positionerna på sina respektive marknader. MTGs balanserade broadcastingverksamhet, med närvaro i skandinaviska marknader med pågående strukturella förändringar och tillväxt, samt i östeuropeiska marknader med starkare tillväxt, fortsätter att gynnas av sin flexibla och kostnadseffektiva struktur. Förvärvet av TV Prima i Tjeckien adderar ytterligare en välpositionerad kanal på en attraktiv tillväxtmarknad till MTGs portfölj. Lanseringen av vår nya PVR-tjänst (Personal Video Recorder) Viasat+ visar vår vilja att alltid erbjuda ny men beprövad teknik för att göra vårt innehåll tillgängligt för så många människor som möjligt, allt för att utöka tittarnas möjligheter. Vi följer vår plan när det gäller de strategiska mål vi satte upp förra året och vi fortsätter som alltid att undersöka nya möjligheter.”

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf