FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2006

FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2006

Stockholm
October 25, 2006
08.00 CEST

Stockholm den 25 oktober 2006 – Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Nordiska Börsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det tredje kvartalet och årets nio första månader 2006. Koncernen har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU. HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET • Försäljningen steg med 24% till 2.280 (1.836) Mkr • Rörelseresultatet steg med 51% till 404 (267) Mkr • Viasat Broadcastings försäljning steg med 26% till 1.857 (1.474) Mkr och rörelseresultatet ökade med 36% till 415 (304) Mkr • Resultatet efter skatt mer än fördubblades till 529 (202) Mkr, inklusive 241 Mkr ej kassapåverkande resultateffekt av nyemission vid börsintroduktion av CTC Media • Resultatet per aktie före utspädning mer än fördubblades till 7,82 (3,05) kronor • Förvärv av PRVA TV i Slovenien • Förvärv av P4 Radio i Norge • Utskiftning av aktier värda 1,5 miljarder kronor i Metro International slutförd HÖJDPUNKTER NIO FÖRSTA MÅNADER • Försäljningen steg med 30% till 7.219 (5.549) Mkr • Rörelseresultatet ökade med 71% till 1.342 (786) Mkr • Viasat Broadcastings försäljning steg med 36% till 5.982 (4.414) Mkr och rörelseresultatet ökade med 56% till 1.379 (885) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 1.183 (897) Mkr (inkluderar 241 Mkr ej kassapåverkande resultateffekt av nyemission vid börsintroduktion 2006 av CTC Media och 389 Mkr i nettovinst från försäljning av aktier i TV4 2005) • Resultatet per aktie före utspädning steg med 26% och uppgick till 16,98 (13,49) kronor Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: “Rekordresultaten för det tredje kvartalet demonstrerar återigen värdet av strukturen för vår integrerade och geografiskt spridda affärsverksamhet. Vår betal-TV-verksamhet och vår verksamhet i Central- och Östeuropa har fortsatt att leverera bättre resultat än förväntat med ökade marknadsandelar och intag av nya abonnenter, medan reklamförsäljningen i Sverige och Danmark har påverkats av minskade tittarsiffror. Dock har kostnadsökningarna för vår fri-TV-verksamhet i Skandinavien och betal-TV Norden varit lägre än vad vi väntat oss. Den slutförda utskiftningen av majoriteten av vårt ägarinnehav i Metro International demonstrerade vår fortsatta strävan att öka avkastningen för våra aktieägare. Våra investeringar i konsolideringen av P4 Radio och köpet av en ny kanal i Slovenien tydliggör vårt fokus att skapa marknadsledande positioner genom att identifiera intressanta möjligheter för framtida tillväxt. En försäljningstillväxt på 30%, en 71%-ig ökning av rörelseresultatet och en rörelsemarginal på 19% visar på styrkan i vår verksamhet samt 28% avkastning på sysselsatt kapital indikerar värdet som vi skapat för aktieägarna. Vår starka och flexibla finansiella struktur positionerar oss väl för att göra vidare investeringar och riktade uppköp när tillfällen ges.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till investor.relations@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mathias Hermansson, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf