FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2005

FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2005

Stockholm
April 21, 2005
13.00 CEST

Stockholm den 21 april 2005 - Modern Times Group MTG AB (“MTG”) (Stockholmsbörsen: MTGA, MTGB) avger idag sitt preliminära resultat för det första kvartalet 2005. Koncernen har för första gången upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS. HÖJDPUNKTER FÖRSTA KVARTALET •Försäljningen steg med 11% till 1.742 (1.571) Mkr •Försäljningen för TV3 Skandinavien steg med 15% till 561 (487) Mkr •Nettoökningen av premiumabonnenter uppgick till 25.000 •Rörelseresultatet ökade med 61% till 179 (111) Mkr •Resultatet efter skatt uppgick till 479 (45) Mkr, inklusive nettovinst på 389 Mkr från försäljningen av aktier i TV4 • Resultatet per aktie uppgick till 7,21 (0,68) kronor Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: ”Trots att det första kvartalet är ett säsongsmässigt svagt kvartal uppvisade vi stark försäljningstillväxt i samtliga av våra tre viktigaste affärsområden – Fri-TV Skandinavien, Betal-TV Norden samt verksamheterna i Central & Östeuropa. Vår skandinaviska fri-TV-verksamhet uppnådde en rörelsemarginal på nära 9% och röresemarginalen för vår betal-TV-verksamhet i Norden steg, jämfört med föregående kvartal, till 20%. Investeringarna som vi har genomfört i program och penetration har nu börjat betala av sig i form av ökade reklammarknadsandelar och ökad abonnenttillväxt samt högre lönsamhetsnivåer.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Mia Brunell, Finanschef tel: +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, IR & Pressansvarig tel: +44 (0) 7768 440 414

Ladda ned press filerna:
wkr0010.pdf